План-конспект уроку (розробка уроків)

Зіставлення вимови (читання) і написання слів з апострофом перед я, ю, є, ї

Урок 105

Тема: Зіставлення вимови (читання) і написання слів з апострофом перед я, ю, є, ї

Мета: поглиблювати знання учнів про апостроф; вчити правильно вимовляти, чи- тати і списувати слова з апострофом; розвивати навички звуко-буквеного аналізу слова; виховувати пізнавальний інтерес.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Починаємо урок,

Бо почули ми дзвінок.

Він за парти кличе нас.

До роботи, другий клас!

II. Актуалізація опорних знань

1 Хвилинка каліграфії

не ол ом ор шом ест ач дя Жа ор

Жайворонок. Орел на горі, перо на орлі.

— Доберіть назви дій до слова жайворонок.

— які звуки позначає буква я в словах дятел і ясен?

— Складіть звукові моделі цих слів.

— Підкресліть у скоромовці тверді приголосні.

2 Зоровий диктант

Верби зеленіють над ставком.

На землю спускалися сутінки.

Весняний сніг зчорнів і змок.

Жовті безсмертники одцвіли.

Грак поважно ступав по ріллі.

3 Вправи на повторення

— Запишіть спочатку слова, у яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки, а потім — слова, у яких вони пом’якшують попередній приголосний.

ясен, лялька, юшка, поїзд, стоїть, тюльпан, ллє, єнот.

— які звуки можуть позначати букви я, ю, є, ї?

— Скільки звуків позначають ці букви у словах кожного рядка?

III. Повідомлення теми і мети уроку

— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і писати слова, в яких букви я, ю, є, ї позначають два звуки після твердих приголосних.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

1 Пояснення вчителя

— Прочитайте слова. які звуки позначені виділеними сполученнями букв?

— Вимовте ці звуки. як вимовляються приголосні звуки у виділених сполученнях?

Пір’я — буря в’юн — гравюра

б’ють — бюро матір’ю — рюкзак

бар’єр — рєпінсім’я — духмяний

— Зробіть висновок, доповнивши речення:

У словах, що пишуться з апострофом, між твердим приголосним і голосним вимовляємо…

Запам’ятайте!

Апостроф пишеться після твердих приголосних б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї, які позначають по два звуки: [йа], [йу], [йе], [йі].

наприклад: сім’я [сімйа], в’юн [вйун], в’є [вйе], солов’ї [со- ловйі].

2 Первинне закріплення

— Обведіть букви, після яких може ставитися апостроф.

д, г, б, п, в, л, ф, м, т, р

Фізкультхвилинка

V. Узагальнення й систематизація отриманих знань

Завдання 1

Списати слова в алфавітному порядку. Поставити наголос. П’ять, б’ють, здоров’я, солов’ї, полум’я, рюкзак, м’ята, реп’ях, пір’я.

— Пояснити вживання апострофа в словах.

Завдання 2

Прочитати, правильно вимовляючи слова з апострофом. Відгадати, із якої казки цей уривок.

Напоїла курочка півника м’ятою, приклала гірчичник, — і пройшло.

— Списати, підкреслити букви, між якими стоїть апостроф.

Завдання 3

Прочитати і відгадати загадки. Виписати слова з апострофом.

• Сам маленький, а шубка дерев’яна.

• люблять мене, поважають, а б’ють мене, коли грають.

— Побудувати звукову модель слова б’ють.

Завдання 4

Прочитати. Коли так кажуть?

Слова з апострофом читати так, щоб після твердих приголосних перед я, ю, є, ї звучав [й]. робить п’яте через десяте.

Списати, поділяючи слова для переносу. Поставити наголос.

— як треба переносити слова?

VI. Підсумок уроку. Рефлексія

— як вимовляються приголосні перед апострофом? Наведіть приклади.

— Перед якими буквами пишеться апостроф? Наведіть приклади.

Категорія: План-конспект уроку (розробка уроків)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.