Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ. Безсполучниковим складним ре-
ченням називають таку синтаксичну конструкцію, компоненти якої
об’єднуються в одне змістове й синтаксичне ціле без сполучників і
сполучних слів за допомогою інтонації та інших синтаксичних засобів:
“Дивлюсь у воду – місяць у воді сміється” (О. Довженко).
Безсполучникові речення поділяють на речення з однотипними й
різнотипними частинами.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.