Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНОТИПНИМИ ЧАСТИНАМИ

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНОТИПНИМИ ЧАСТИ¬НАМИ – складне речення, частини якого поєднуються за допомо¬гою інтонації і співвідносяться із підрядними відношеннями: “Старість усьому вірить, зрілість в усьому сумнівається” (Нар. тв.).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.