Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

БЕЗСПОЛУЧНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

БЕЗСПОЛУЧНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК. Безсполучниковим називаєть¬ся синтаксичний формальний зв’язок у вигляді лише просодичних засобів мови – висоти тону, сили звучання, темпу, наголосу, паузи:
‘Стануть над тобою, листям затріпочуть, Тугою прощання душу залоскочуть”(В. Симоненко).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.