Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Білопольський Андрій (1892–?)

Білопольський Андрій (1892–?) — випускник
Комерційного інституту в Києві (1918), український
політичний діяч і публіцист. На Третьому військовому
з’їзді в Києві (1917) його було обрано до Українського
військового комітету. Член Української Центральної
Ради. Один із засновників Союзу українських хліборобів
у Бухаресті (1921), заступник голови Союзу. Від 1930
року — в Аргентині, де брав участь у заснуванні Союзу
українських гетьманців-державників (СУГД), від імені
якого видав 9 номерів неперіодичного журналу «Плуг і
меч». Від 1956 року — в США, де брав участь у роботі
Ліги визволення народів СРСР, т. зв. Паризького блоку.
У 1973 р. видав 460-сторінковий трактат «СССР на фоне
пришлого России» про безперервне продовження росій-
ської історії та про монгольські впливи в державному
будівництві царської Росії та тогочасного СРСР.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.