Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Буріан Стефан (Burian von Rajecz Stefan, 1851–1922)

Буріан Стефан (Burian von Rajecz Stefan, 1851–1922) —
граф, угорський політик, міністр закордонних справ
Австрійсько-Угорської імперії. Завдяки його та австрій-
ського посла в Києві графа Йогана Форгача (Johann
Forgach) заходам цісар Карл, зважаючи на протидію поль –
ських політичних кіл, погодився на відмову ратифікувати
Брест-Литовську угоду 1918 року між Україною і Австро-
Угорщиною, зокрема її таємну частину, де йшлося про
поділ Галичини на Східну — українську і Західну —
польську.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.