Діти Яфета: роман - Іван Корсак

«Вперед»

«Вперед» — щоденна газета Української соціал-демо-
кратичної партії (УСДП), виходила у Львові у 1918–
1922 рр. за редакцією Л. Ганкевича, А. Чарнецького,
І. Квасниці та ін. За своїм характером фактично була
загальнонаціональною газетою. У 1923–1924 рр. виходи-
ла як партійний тижневик.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.