Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Горникевич Теофіль (1891–1969)

Горникевич Теофіль (1891–1969) — український
греко-католицький священик, папський шамбелан, кате-
хит середніх шкіл Львова, капелан Української Галицької
Армії (УГА). Відшукав у Віденському архіві велику кіль-
кість документів з історії України 1914–1922 рр. і відреда-
гував 4-томну серію цих документів — «Ereignisse in der
Ukraine 1914–1922 deren Bedeutung und historische
Hintergründe», яку видав СЄДІ. Член редакційної колегії
СЄДІ. Як представник СЄДІ в Австрії врятував повний пер-
сональний архів В. Липинського та інші цінні архівні
матеріали.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.