Діти Яфета: роман - Іван Корсак

«Діло»

«Діло» — провідна українська галицька щоденна газе-
та, виходила у Львові протягом 1880–1939 рр. (під час
Першої світової війни неперіодично). Після того, як до
Львова прийшли більшовики, видання було закрито.
Найстарша і впродовж багатьох років єдина українська
газета, що захищала ідеологію народовців, а з 1925 р. у ній
почали друкувати статті й представники інших політич-
них поглядів. Першим редактором «Діла» був Володимир
Барвінський, а останнім (1927–1939), з деякими перерва-
ми, — Василь Мудрий.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.