Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Єфремов Сергій (1876–1939?)

Єфремов Сергій (1876–1939?) — український публі-
цист і літературний критик, політичний та громадський
діяч, історик літератури. Дійсний член НТШ і ВУАН,
голова її Управи, секретар історико-філологічного відді-
лу, голова Комісії для видання пам’яток новітнього пись-
менництва України. Співробітничав у «Зорі», «Правді»,
ЗНТШ, «Киевской старине», «Новій громаді», «Раді»,
«Новій раді», «Україні», ЗІФ ВУАН та ін. Один із керівни-
ків видавництва «Вік». Член Центральної Ради, заступ-
ник її голови, член Малої Ради, генеральний секретар
міжнаціональних справ. Лідер УПСФ. Заарештований
більшовиками; головний обвинувачений у процесі Спілки
Визволення України 1929 р.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.