Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Кушнір Володимир

Кушнір Володимир — український журналіст, гро-
мадський діяч, з 1906 року очолив редакцію часопису
«Ukrainische Rundschau». Новий редактор прагнув зберег-
ти контакти з норвезькими друзями України. Того ж року
в часописі «Le Courrier Europeen» з’явилася стаття видат-
ного норвежця Б. Бйорнсона «Русини», де йшлося про
утиски українців у Росії. Це дало В. Кушніру привід напи-
сати листа автору статті, щоб привернути його увагу до
становища українців під польським гнітом у Галичині.
На прохання редактора «Ukrainische Rundschau»
Б. Бйорнсон взявся написати статтю про польсько-укра-
їнські відносини у Західній Україні. Коли стаття ще не
з’явилася друком, до письменника дійшли звістки про
масові арешти в січні 1907 року українських студентів
Львівського університету та про студентський голодовий
страйк. Б. Бйорнсон одразу ж виступив у пресі на захист
українців, що вимагали викладання в університеті рідною
мовою. Студенти-голодувальники надіслали йому із в’яз-
ниці листівку з подякою за увагу до їхньої боротьби.
Втручання видатного норвежця посприяло звільненню
ув’язнених студентів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.