Діти Яфета: роман - Іван Корсак

Темницький Володимир (24 липня 1879 — 1938)

Темницький Володимир (24 липня 1879 — 1938) —
правник, громадсько-політичний і державний діяч, жур-
наліст, літератор.
Народився в селі Хлопівці, нині Гусятинського району
на Тернопільщині. Співзасновник організації «Молода
Україна» (1900–1902), редактор її однойменного часопи-
су. Від серпня 1914-го — член Бойової Управи УСС і
Головної Української Ради (створені у Львові, потім
Загальна Українська Рада діяла у Відні). Співпрацював із
Союзом Визволення України. 1919 — віце-міністр закор-
донних справ УНР у кабінеті В. Чехівського, міністр за –
кордонних справ у кабінеті Б. Мартоса. З 1923 року про-
живав у Галичині. Друкував статті на політичні теми в
українських газетах.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.