Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. За структурою прості речення поділя-ються на двоскладні й односкладні. Залежно від кількості головних членів виділяють двоскладні речення – їх граматичну основу склада-ють два головні члени речення (підмет і присудок) і односкладні ре-чення (див. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ) – з одним головним членом. Наприклад: “Під горою веселками блищав Дніпро” (Я. Ваш).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.