Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Граматична основа (підметі при-судок) двоскладного та односкладного речення поширюється друго¬рядними членами – додатками (див. ДОДАТОК^ означеннями (див. ОЗНАЧЕННЯ), обставинами (див. ОБСТАВИНА), прикладками (див. ПРИКЛАДКА):

“Пісню калинову я складаю знову…” (В. Сосюра). – додаток,
означення, підмет, присудок, обставина.
У структурному плані другорядні члени речення поширюють осно¬ву речення, а в комунікативному – доповнюють повідомлення інфор¬мацією, характеризують предмети, вказують на різні обставини, при яких відбувається дія.
Другорядні члени пояснюють головні або інші другорядні члени й синтаксично залежать від пояснюваних слів.
Термін “другорядний” означає лише те, що член речення є синтак-сично залежним (від підмета чи присудка). В інформативному плані саме він може бути найголовнішим у реченні:
“Сидить там ясен сокіл-білозерець, Квилить він, жалібненько
проквиляє” (М. Рильський) (присудок, обставина, означення, підмет,
прикладка, присудок, підмет, обставина, присудок);
“Янек напівдрімав, напівмріяв про своє майбутнє” (3. Тулуб)
(підмет, присудок, присудок, означення, додаток).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.