Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕОДНОРІДНІ ДОДАТКИ

НЕОДНОРІДНІ ДОДАТКИ. Неоднорідними називаються додатки, між якими відсутній сурядний зв’язок однорідності і які належать до різних формально-змістових груп або до різних присудків. У цих ре-ченнях є зв’язок уточнення, пояснення, узагальнення. Наприклад:
“А той, щедрий та розкошний, Все храми мурує; Та отечество так любить, Так за ним бідкує, Так із його, сердешного, Кров, як воду, точить!..” (Т. Шевченко) (у реченні відсутні однорідні додат¬ки: храм, отечество, за ним – належать до різних присудків; а із його та кров – до різних формально-змістових груп: непрямий і прямий додатки);
“Тиша була наповнена всякими звуками: і дзвінкою піснею жайво¬ронка, і дзижчанням польових мух, і тихим мелодійним шелестом стиглого жита” (М. Коцюбинський) (у реченні додаток звуками є неоднорідним до ряду додатків піснею, дзижчанням, шелестом’, це узагальнення).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.