Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ. Неоднорідними називаються озна-чення, між якими немає сурядного зв’язку однорідності, які є неодно¬рідними щодо зв’язку з означуваним членом речення і належать до різних груп за значенням. Наприклад: Сіое замучене обличчя.
Якщо у реченні є узгоджені й неузгоджені означення, то вони не-однорідні:
‘Гетьман мав на собі ясно-синій жупан з дорогими ґудзиками” (М. Грушевський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.