Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ

НЕОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ. Підмети, між якими відсутні сурядні зв’яз¬ки однорідності, називаються неоднорідними. У таких реченнях існу¬ють пояснювальні, уточнюючі, узагальнюючі зв’язки. Наприклад:
“Тонкі боови. русяві дрібні КУЧЄРІ на голові, тонкий ніс, рум’яні губи-все дихало молодою парубочою красою” (І. Нечуй-Левицький) (підмет “все” – узагальнюючий відносно однорідних підметів “брови, кучері, ніс, губи” – між цими підметами не можна поставити сполуч¬ник і, бо тільки за такої умови вони можуть бути однорідними: “все” і “брови, ніс, кучері, губи”).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.