Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

НЕОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Неоднорідні члени речення – це такі компоненти речення, між якими відсутні сурядні зв’язки од-норідності і вони відносяться до різних членів речення.
Неоднорідними бувають: означення (див. НЕОДНОРІДНІ ОЗНА-ЧЕННЯ), підмети (див. НЕОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ), присудки (див. НЕОДНОРІДНІ ПРИСУДКИ), додатки (див. НЕОДНОРІДНІ ДОДАТ¬КИ), обставини (див. НЕОДНОРІДНІ ОБСТАВИНИ).
Неоднорідні члени речення пояснюють або уточнюють чи узагаль¬нюють ті члени речення, з якими безпосередньо взаємодіють.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.