Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ

НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ. Це такі односкладні речен-ня, в яких дійова особа мислиться неозначено, а головний член вира¬жений дієсловом 3-ї особи множини теперішнього або майбутнього часу або формою множини минулого (давноминулого) часу дійсно¬го способу. Наприклад:
“Повільно йшли мовчазні до перону” (В. Симоненко).
Неозначено-особові речення можуть виражати:
1) дію особи, що не відома мовцеві і не суттєва на цей момент для мовця:
За літо школу відремонтували, завезли нові парти;
2) дію особи, ял<а відома мовцеві, але він не називає її в силу пев¬них причин:
Кажуть про вимогливість, повідомляють про знову нові закони, а все залишається на отих самих місцях;
3) дію особи, яка не може бути точно названа мовцем:
“Дивись, а то там на ярмарку все вкрадуть” (О. Ковінька);
4) дію, витворювану самим мовцем, але при цьому мовець не вва¬жає необхідним наголошувати на джерелі такої дії:
Знай, що тебе люблять і чекають:
5) дію, що витворюється конкретною особою, яка не називається з метою її неозначеності:
“Мені наказували, забороняли, ставили проблеми, але ніхто не запропонував навіть присісти” (Г. Тютюнник).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.