Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ

ОДНОРІДНІ ПІДМЕТИ. Два і більше підметів у реченні є одно-рідними, якщо вони з’єднані сурядним відношенням. Однорідні підмети повинні не тільки граматично бути зв’язані з присудками, а й за змістом. Наприклад:
“Тягнуться до сонця і квітки, і трави, віти кучеряві, гори голубі” (В. Сосюра);
“На полях зашаруділи серпи, коси, граблі, закрутилися в’юрки, перевесла”(М. Сиротюк).
Однорідні підмети по-різному узгоджуються з числовою формою присудка:
1) якщо підмети стоять у постпозиції, то присудок може вживати¬ся і в однині, і в множині:
“Лунали музика і спів”. “Його пік біль і сором”:
2) якщо найближчий до присудка підмет має форму множини, то присудок вживається тільки у множині:
“їй увижалися рідні сади, дорога до хати і дім” (з журн.);
3) препозитивні підмети здебільшого вимагають від присудка фор¬ми множини:
Миколка. Наталочка. Оля гралися біля хати;
4) якщо однорідні підмети ускладнені зворотами або підрядними реченнями, то присудок вживається тільки у множині:
Бігли назустріч хлопчик, окрилений радістю, та дівчинка;

5) якщо однорідні підмети з’єднані розділовим зв’язком, прису-док завжди має форму однини:
Радість або журба завітає до нас;
6) якщо однорідні підмети за допомогою інших слів вказують на розгортання присудкової дії у часі, присудок вживається тільки в однині:
Спочатку соловейко подав голос, потім зозуля.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.