Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МІСЦЯ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МІСЦЯ. У цьому типі речень підрядна час¬тина виступає у ролі обставини місця щодо головної частини або уточ¬нює обставину місця головної частини. Підрядні частини обставини місця відповідають на питання: де? куди? звідки? і містять вказівку на місце, напрямок дії, простір або вихідний пункт дії, про яку гово¬риться в головному реченні:
“Туди (де?), де образи кохані, душа окрилена летить”(О. Олесь).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.