Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНЕ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНЕ – це таке речення, підряд-на частина якого пояснює шляхом порівняння, що ґрунтується на будь- яких асоціаціях, зміст усього головного речення. Ці підрядні речення не слід сіілутувати з порівняльним зворотом, який не становить со¬

бою предикативної одиниці. Підрядні порівняльні найчастіше при-єднуються до головної частини за допомогою сполучників як, ніби, наче тощо.
“Нема сильніш од землетрусу, як потрясать серця людей”
(П. Тичина).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.