Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ СПОСОБУ ДІЇ

ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ СПОСОБУ ДІЇ. Це речення, в яких підрядна частина є обставиною способу дії щодо головної частини, вказуючи на характер чи спосіб проходження дії або стану головного речен¬ня. Відповідає на питання: як? яким чином? і поєднується за до¬помогою сполучників як, що, щоб, мов, немов, ніби тощо:
“Подивився на портрет батька, повернувся й пішов так, (як?) наче й не було Андрія” (І. Багряний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.