Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. Речення класифікуються за структурою. Щодо цієї ознаки речення поділяються на монопредикативні (прості
— з одним синтаксичним центром) і поліпредикативні (складні) ре-чення (див. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ). Визначальним для простих ре-чень є предикативний зв’язок, зв’язок підмета і присудка. Приклади простих речень:
“Музики все швидше і швидше затоплювали майдан рокітливою
мідною повенню» (М. Стельмах);
“До цих воріт верталася я тричі” (Л. Костенко);
«… Стоїть самотньо пишний храм На берегах святого плеса” (В. Кобилянський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.