Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З НЕОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯДНІСТЮ

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З НЕОДНОРІДНОЮ СУПІДРЯД¬НІСТЮ- це складна конструкція, в якій підрядні частини підпорядко¬вуються різним опорним словам чи співвідносним компонентам го¬ловної частини, перебуваючи з нею в неоднакових семантико-синтаксичних відношеннях:
“У пам’яті одразу виникла зачарована скеля, про яку й забув, при-мітивна кузня, якою починалося будівництво” (Я. Ваш).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.