Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ЄДНАЛЬНИМИ ВІДНОШЕННЯМИ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ З ЄДНАЛЬНИМИ ВІДНОШЕННЯ-МИ – це речення, частини якого поєднуються за допомогою єдналь-них сполучників і, й, та (у значенні і):
“Той ліс зашумить, і ті сни ізійдуть” (М. Вінграновський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.