Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

СПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ. Це речення, частини якого пов’язу-ються за допомогою сполучників чи сполучних слів, називається

сполучниковим. Залежно від типу сполучних засобів виділяють складносурядні речення (див. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ) та складнопідрядні речення (див. СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ):
“Ще ніби чув за собою переляканий дівочий крик, але опісля цілком забувся, де саме блукав і з якими думками” (Л. Мосендз).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.