Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СПОЛУЧНІ ЗАСОБИ

СПОЛУЧНІ ЗАСОБИ. Серед сполучних засобів виділяються:
1) сполучні слова що, хто, який, коли та ін.:
“Він обернувся, блиснувши проти сонця, що світило вздовж коридора…”{ Г. Тютюнник);
2) сполучники підрядності де, як, що, щоб, бо та ін.:
‘Якби фортуна не була сліпою, хіба б лежав той грек на дні Су пою?” {Л. Костенко);
3) сполучники сурядності і, й, та, проте, ні… ні, чи… чи та ін.: “Книжок немає зовсім – це вже лихо, А друге й більше – дощова вода” (Є. Плужник);
4) інтонація:
“Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрець торкнувся ве¬ресневий…” { Л. Тендюк).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.