Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

СУРЯДНЕ ВІДНОШЕННЯ

СУРЯДНЕ ВІДНОШЕННЯ — відношення, до якого компоненти складного речення є рівноправні і поєднані між собою сполучниками сурядності I, й, та, але, зате, чи то… чи то та ін. Виділяються такі сурядні відношення: єднальні, розділові, протиставні, зіставні:
“Стиснув коня і почвапував передом, а шляхта лавою за ним” (А. Чайковський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.