Українська мова: Словник-довідник. 1998. (Загнітко А. П., Познанська В. Д., Омельченко 3. Л., Мозгунов В. В. та ін.)

УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ

УЗГОДЖЕННЯ ПІДМЕТА З ПРИСУДКОМ

Узгодження підмета з простим присудком

1)  якщо підмет, виражений числівником, спри-
ймається як єдине ціле:

Один розповідає, десятеро слухає,

2)   якщо підмет виражений збірно-кількісним
іменником більшість, меншість, решта тощо:

Більшість була проти.

якщо підмет, виражений числівником, спри-
ймається як певна кількість предметів, осіб:
Підійшли четверо дівчаток.

Узгодження щодо роду

  1. Присудок у минулому якщо підмет – іменник чоловічого часі,      роду на позначення професії (і жіноча чоловічий рід особа теж):

Професор сказав;

жіночий рід                                  якщо з іменником на позначення про­

фесії вживається жіноче ім’я:

Лікар Синицина повідомила мені про швидке одужання.

  1. Присудок у минулому якщо підмет є абревіатурою, котра не часі узгоджується набула ознак самостійного слова:

з формою основного слова абревіатури у уроді

УНР святкувала перемогу (Українська Народна Республіка).

  1. Присудок узгоджуєть- якщо підмет має означення-приклад- ся з підметом                                            ку – власну назву:

Газе та “Просвіта” стала популярною у нашому краї.

  1. Присудок узгоджуєть- якщо підмет загальна назва – пропу- ся з прикладкою-влас- щений:

ною назвою у ролі під­мета

“Обличчя світу” показало цікавий відеорепортаж про Хав’єра Солану.


Присудок в однині


Присудок у множині


131

 

Узгодження присудка зі складеним підметом

  1. Присудок перебуває у якщо підмет виражений словосполу- формі однини                                        ченням із збірно-кількісними словами

більшість, меншість, частина, ряд чи неозначено-кількісними гурт, купа: Гоупа студентів прийшла складати іспит.

  1. Присудок у формі                     якщо підмет виражений словосполу- однини ченням із кількісними числівниками і

сприймається як одне ціле:

“П’ять ораторів змінюється за хвилину – так кортить усім говорити” (О. Довженко).

  1. Присудок у однині                      якщо підмет має слова дехто, ко­

жен, жоден:

“І кожен з нас те знав, що слави нам не буде”(І. Франко).

  1. Присудок у множині якщо підмет виражений словосполу­

ченням із збірно-кількісними словами більшість, меншість, частина, ряд і т. д., коли треба підкреслити мно­жинність предмета (підмета): Більшість студентів не сприймають його.

 

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.