ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ

План роботи

гуртка виразного читання

Пояснювальна записка

У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, розробленій Міністерством освіти і науки України вказано, що виховання громадянина в державі має бути спрямоване передусім на розвиток патріотизму, тобто любові до свого народу, до України, виробленні активної життєвої позиції. І найефективнішими у формуванні особистості є правильне і красиве мовлення.

Нині у багатьох школах з успіхом викладається спецкурс «Виразне читання», який розвиває в учнів любов до рідного слова, правильне і красиве мовлення.

В основу занять гуртка покладена робота з ліричними, епічними і драматичними творами, з метою вивчення специфіки української мови і літератури, розвитку творчих здібностей учня.

Робота гуртка передбачає проведення свят та літературних вечорів, оформлення кабінету української літератури.

Програма гуртка розрахована для вивчення протягом року (34 години на рік), охоплює дітей 7 класу.

Запропонований зміст занять та розподіл годин орієнтовні.

 


Loading...

№ з/п

Тема заняття

Дата

Примітка

1. Виразне читання як відтворення в живому слові думок, почуттів автора 08.09.11  
2. Інтонація, її складники 22.09.11  
3. Правильна літературна вимова 06.10.11  
4. Виразне читання поезій про мову

(О.Олесь, В.Сосюра, Д.Павличко, Д.Білоус)

20.10.07  
5. Підготовка до «Дня української словесності» 03.11.11  
6. Логічні паузи. Пейзажна лірика: вірші про осінь

(Л.Костенко, фольклорні поезії)

17.11.11  
7. Темп виразного читання