Статті

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ

загрузка...

План роботи

гуртка виразного читання

Пояснювальна записка

У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, розробленій Міністерством освіти і науки України вказано, що виховання громадянина в державі має бути спрямоване передусім на розвиток патріотизму, тобто любові до свого народу, до України, виробленні активної життєвої позиції. І найефективнішими у формуванні особистості є правильне і красиве мовлення.

Нині у багатьох школах з успіхом викладається спецкурс «Виразне читання», який розвиває в учнів любов до рідного слова, правильне і красиве мовлення.

В основу занять гуртка покладена робота з ліричними, епічними і драматичними творами, з метою вивчення специфіки української мови і літератури, розвитку творчих здібностей учня.

Робота гуртка передбачає проведення свят та літературних вечорів, оформлення кабінету української літератури.

Програма гуртка розрахована для вивчення протягом року (34 години на рік), охоплює дітей 7 класу.

Запропонований зміст занять та розподіл годин орієнтовні.

 

№ з/п

Тема заняття

Дата

Примітка

1.Виразне читання як відтворення в живому слові думок, почуттів автора08.09.11 
2.Інтонація, її складники22.09.11 
3.Правильна літературна вимова06.10.11 
4.Виразне читання поезій про мову

загрузка...

(О.Олесь, В.Сосюра, Д.Павличко, Д.Білоус)

20.10.07 
5.Підготовка до «Дня української словесності»03.11.11 
6.Логічні паузи. Пейзажна лірика: вірші про осінь

(Л.Костенко, фольклорні поезії)

17.11.11 
7.Темп виразного читання1.12.11 
8.Емоційно-образна виразність читання. Зима у художніх творах

(І.Франко, М.Рильський, Б.Лепкий)

15.12.11 
9.Виразне читання поезій Тараса Шевченка19.01.12 
10.Виразне читання поезій Ліни Костенко02.02.12 
11.Виразне читання поезій інтимної лірики Л.Українки, Д.Павличка16.02.12 
12.У світі казки1.03.12 
13.Виразне читання байок15.03.12 
14.Виразне читання гуморесок, співомовок05.04.12 
15.Виразне читання драматичних творів, його особливості19.04.12 
16.Конкурс на кращого читця творів про Велику Вітчизняну війну03.05.12 
17.Підсумкове заняття20.05.12 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

( з урахуванням засвоєного у процесі вивчення курсу української літератури).

Учні повинні знати:

 • фольклорні твори;
 • жанрові особливості казки, ліричних творів, байок, драматичних творів;
 • основні елементи виразності читання народних та літературних творів;
 • пам’ятати зміст вивчених творів, основні події та їх учасників;
 • тему та ідею вивчених творів.

Учні повинні вміти:

 • коментувати, прочитаний твір;
 • давати розгорнуту самостійну характеристику дійових осіб, висловлювати
  своє ставлення до них;
 • давати усний та письмовий відгук про прочитаний твір;
 • виразно читати;
 • Виразно та емоційно декламувати.
загрузка...

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.