ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ

План роботи

гуртка виразного читання

Пояснювальна записка

У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, розробленій Міністерством освіти і науки України вказано, що виховання громадянина в державі має бути спрямоване передусім на розвиток патріотизму, тобто любові до свого народу, до України, виробленні активної життєвої позиції. І найефективнішими у формуванні особистості є правильне і красиве мовлення.

Нині у багатьох школах з успіхом викладається спецкурс «Виразне читання», який розвиває в учнів любов до рідного слова, правильне і красиве мовлення.

В основу занять гуртка покладена робота з ліричними, епічними і драматичними творами, з метою вивчення специфіки української мови і літератури, розвитку творчих здібностей учня.

Робота гуртка передбачає проведення свят та літературних вечорів, оформлення кабінету української літератури.

Програма гуртка розрахована для вивчення протягом року (34 години на рік), охоплює дітей 7 класу.

Запропонований зміст занять та розподіл годин орієнтовні.

 

№ з/п

Тема заняття

Дата

Примітка

1.Виразне читання як відтворення в живому слові думок, почуттів автора08.09.11 
2.Інтонація, її складники22.09.11 
3.Правильна літературна вимова06.10.11 
4.Виразне читання поезій про мову

(О.Олесь, В.Сосюра, Д.Павличко, Д.Білоус)

20.10.07 
5.Підготовка до «Дня української словесності»03.11.11 
6.Логічні паузи. Пейзажна лірика: вірші про осінь

(Л.Костенко, фольклорні поезії)

17.11.11 
7.Темп виразного читання