Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Книга перша

Іван Вагилевич ПРОГРАМА (Газети «Дневник Руський»)

Всі теє. дуже добре знають, що народність єсть найго-ловнішою вимінкою в тому, аби народ прийшов до розвит- тя політичеського, а через те почув сам себе і порозумів
149

свою судьбу. Отже ж, на одголос вольності, котрий іде молнія, по всіх кутках Європи і кличе до нового життя її народи, встають поляки і русини — товариші вспільВсІ судьби, аби мали у діл в будущім, яке єсть приречене н°’ родам вольним. Але Русь ще не сповнила сеї першої в*
МІНКИ СВОГО буТТЯ — НарОДНІСТЬ руСЬКуЮ ПОНЯЛО ЛИШе дуд
мале число русинів. Отже ж, впровадити Русь на ту Стее пень життя політичеського — сей приймить труд «Руський собор».
Ціль «Руського собору» єсть: опікуванняся
народністю руською, причинення ся до і5 свобідного і независимого розвиття, а при тому — удержування згоди і єдності з ми. ром соплеменної народності в нашій спіль, ній отч и н і.
Одним з найперших средств, яким хоче «Руський собор» дійти до своєї цілі, єсть просвіщеніє народне, а то осягну¬ти можна літературою руською. Отже ж, в тім наміренню постановив «Руський собор» іздавати письмо періоди- чеське під назвою «Дневник руський». Дневник сей буде обнімати, окроме річей, виходящих із «Руського собору», найновіші відомості так наших, як і заграничних земель, также все те, що нас обходить яко народ, котрий ся почу¬ває сам в собі і має перед собою велике будуще. Напос- ліди все те, що лише причиниться до просвіщення русько¬го народу, буде, одвітно стремлінню собору, входити в состав дневника.
Дневник сей буде видаватися спочатку щотижня, піз¬ніше два рази на тиждень, і то в один лист великого роз¬міру, буквами кирильськими, а по причині, що многі руси¬ни не мають доброї відомості сих букв, то якесь число екземплярів буде іздано і латинськими буквами — так, що пренумерати по своїй волі можуть брати екземпляри, пе- чатані одними або другими типами.

Категорія: Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія. У трьох книгах. Книга перша

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.