Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

II. ЗАПИСКИ-ЗАПИТАННЯ

(Зібрано в березні 1929 року під час подорожі до Артемів-
щини та Дніпропетровська письменницької групи: Хвильо­
вий, Куліш, Вишня, Яновський, Любченко)’
Тов. докладчик, почему вимовляют слово Товариш по-
рускому, на докладах. А почему ни повкраинскому, 14.III.
29 г.
(Друга картка тієї самої особи) — Вопрос. Товар. До­
кладчик, где училися Попи коториє типер правлят по
церквам навкраинскій язик, и чи им типер разрєшают
учится или нєт. 14. III. 29.
Т. Любченко. Чому не приїхав тов. Сосюра і де він
зараз є. До якої групи письменників він зараз входе: До
Плуга чи Гарту і чи існує Вопліте, як що існує то чи входе
хто до його складу з Вас сюди приїхавших? С-ко.
Товаришу! Будьте ласка відповісти чи слово «жид» це є
українське? 14. III. 29 г.
Будьте ласка поясніть що таке футуризм, неокласики, в
чому полягає суть цього стилю творчости?
Хто оплачує за працю письменникам і в якому розмірі?
Тов. Докладчик скажитє пожалуста в Укр. Большевикє
розводится теория Волобуєва о строительстве. Уж если
так Ви будете строить и розводить теорию то Ви далеко не
уедите.
Т. Любченко. Скажіть будь ласка відверто, чи певно
можна сподіватися на те, що Укр. Культура буде як це
зараз пилно проводиться чи це тілько часом. Як се кажуть
«прошел пил так и след остил» чи дійсно це є не на бумазі
а на ділі. Бурли…
Із «Ваплітянського збірника», Торонто, 1977.
69 Куди зручніше всього звернутися з твором, коли він
має все ж таки щось гарне. Чи до видавництва, чи до
якоїсь організації письменників. В…
Що це таке нова гененрація в літературі?
Чому так монопольно друкуються молоді починаючі
письменники, хоча у них є й талан?
В які газети пише Остап Вишня свої оповідання?
Скажіть будь ласка! Чи є такий твір «Вій» Остапа
Вишні по Гоголю? Як що є, так де його можна дістати?
Хай покажется т. Хвильовий.
Остапові Вишні. Де тепер єсть Павло Нечай, що писав
до «Рад-Сила» і які книжки його є? Дайте відповідь.
Тов. Голова! прошу припинити ходіння в двері бо аб­
солютно нічого не чути.
Публіка прохає т. Сосюру прочитати свої вірші, зо­
крема «Золоті Шулики».
Аудиторія прохає щоб виступив Остап Вишня. 11 под-
писів (Підписів нема).
Чи тов. Усенко є між письменниками?
Тов. Остап Вишня будьте ласка прочитайте свій фельє-
тон «Пєть Сором».2
Прохання президії ввести в почесну призидію т. Луна-
чарського, т. Скрипника, т. Крупську, т. Сталіна, т. Пе-
тровського.
2
Комічне переплутання. Гумореска О. Вишні звалася «Геть сором».
В переказі читача вийшло «Пєть сором».
70
Привітання! Вітаєм Вас, письменники, пролетарі,
Вітаєм від заводів копалень і шкіл,
Від металістів, гірників робітників освіти
І від селян, які мусять тут сидіти.
Вітаєм щиро, як братів,
Як братів культури….
Остапе, Юрію, Миколо, бий
Зачинщиків халтури.
13. III. 29 р. Н Мар….
Скажіть будь ласка який спрос на українську літературу
за кордоном?
Тов. письменники мене цікавить питання, опрічь літера­
турної діяльности, чим ви ще займаєтесь. Де працюєте.
Кут…
Прохання назвати прізвища всіх сидячих у президії
письменників.
Чому така пагана українська мова у Харківські газеті
«Комуніст»?
Чому друкують газету «Комуніст» за старим правопи­
сом а не за новим?
Чому так дорогі всі українски книжкі и робітникам
инколи не можна купить з за того що вони Дуже дорого?
С кокого года пошла украинска мова?
Чому ви пісьменники не носите національного вдягнен-
ня? ВЛукор…
Скажити пожалуста Где находится товариш Виничен-
ко?
Т. Любченко Скажіть міні куди треба надсилати свої
твори як-що я напишу? Я уже написав свій твір про життя
своє і товаришів за кордоном в час імперіалистичної вій-
71 ни, і надіслав його до редакції Кочегарки. П. Л. Х-ко. 15.
III. 29. г.
Президія Скажить, чи не можно зробити ще одного
такаго вечьора в котрому виступили пісменники. Клоч…
Якими письменниками була заснована українська про­
летарська література? Будьте ласкаві відповідьте.
Хвильовому. Дуже цікаво було б щоб шановний Ми­
кола Хвильовий пояснив в кількох словах про течію в
сучасній літературі футуризм.
Ми просім тов. Любченко прочесть что нибудь из своих
произведений. Б…
До письменників. Чому у т. Головка описання селян­
ського життя таке «вульгарне». Бурьян. АБ 15. III.
Т. Любченко! невже ВУСПП нічого не зробила за для
зміцнення укр. літер, що Ви а ні слова не сказали. Мал…
Т. ПИСАТЕЛЬ ЯНОВСКОГО ОТКУДА РОДОМ ЧИ
МІСТА ЧИ СИЛА?
Шановні товариші! Скажіть, будь ласка, з Вас, як таких,
хто нибудь працює в якому нибудь виробництві, чи Ви і
живете з того що одержите за письменство, та чи багато з
цього буває для Вас і Вашого життя??
Будь ласка зясуйте про літературну дискусію 25-28 р.
Основні її моменти й участь в її тов. Хвильового. ВКурде…
Тов. Вишня раскажить свою биографию. Дабоч…
Т. Любченко! Ви що нибудь прочитайте ни з журнала а
з своєї голови та то все читаєте по книжка…
Т. Полонському прист. Наркомосу. Будь ласка скажіть
72
__ будуть-ли в м. Катеринославе підготовчі курси до Вузів
й коли саме, та як коштовні для слухочів чи безкоштовні?
Скажить товариші що це за письменники «Нова Гене­
рація» Хто вони яки їхні твори? Скажить маєте ви звязок з
Закордонною Україною Галичина Буковина буваєте Ви там
і бувають або будут ті письменники у нас? І взагалі закор­
доном Ви буваєте, в робітничих районах и маєте намір
бути?
Чому ви пісьменники не в украйнському вбрані?
Може бути людина культурною — в широких штанях
як Ви кажете, та в вишитой сорочці.
А хіба провадяе нац-політику ми проти колишніх пісен
«Українських» є з них тако-ж дуже гарні і невмруть ще
довго і не треба їх стушовувавать, як «Думи» або «Запо­
віт» чі інші.
Дорогой Любченко Можете ли ви сказать, что нужно
положить В основу своего образования чтоби овладєть
литературної наукой? За отвєт буду очень благодарен. Ка-
рандаш бил тупой. А. П. Дак…
Товариши песменикі отповідайте де ви зараз провадите
своє житья, в якому мисті. Хвильовизм — адреса.
Любия М. Хвильовий! Будьте ласкаві, коли Ви будете
балакати про заснування рад. укр. літератури то скажіть
про свій (останнє слово перекреслене) «хвильовизм». Це
правда, чи ні? Дайте відповідь, будьте ласкаві.
Скажит кто зав видавництва украйни.
Прохання, щоб Остап Вишня прочитав що небудь із
своїх гумористичних творів. Студент ИЛ…
73 Тов! Борисенко! Нічого не чут того що молодь балачки
провале цілими купами треба вжити порядк…
Будет-ли виступать т. т. Епик и Смолич?
Письменик будте ласка ви одповідайте нам чого це ми
ни бачимо украінского убрання ниде але й тольке Ак…
Вами сказано что ми мало випісиваем журналов «Ра-
бочий» зарабативаєт только на жизнь и то не совсем хо­
рошую (небудем говорить за квалифицирован) и он всегда
из етих денег дает жертвуєм и бастуючих рабочих загара-
нице на безработ неграмот красний крест Кроме того нуж-
но кажному виписать газету Н. Т. так что на жаль ви
неправи колиб були гроши то ми виписилиб.
Може помистиця моя статя в газети Комуніст Я буде
не зовсім чісто написана на украінскій мові.
т. Любченку. Бажано було б щоб кожного письменника
авдиторія бачила персонально.
Почему продвигать украинскую культуру в массьі, мьі
через ДВУ распрастранили Русско-Украинские словари
1915 г.
Скажите в журнале Лит Ярмарок написал стих Драй
Хмара — я не понимаю для чего его поместили в журнале.
Чи не є в наших літературних колах ухилу шовіністич­
ного російського там, чи українською, та чим була викли­
кана подорож до Москви та змичка з російськими письмен­
никами. Невже цієї змички не було до того?
Украинской литературьі вьіходит не так много как рус-
ской, Делать сравнение в русской очень глупо потому что
русской литератури больше чем укр.
Чи виступе Микола Хвильовий?

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.