Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

РОЗДІЛ II СМЕРТЬ І ПОХОРОН М. ХВИЛЬОВОГО ЗА МАТЕРІЯЛАМИ ТОГОЧАСНОЇ ПРЕСИ. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СМЕРТЬ М. ХВИЛЬОВОГО. М. Г. Хвильовий

Вчора, 13 травня обірвав своє життя видатний радянсь­
кий письменник Микола Григорович Хвильовий.
Микола Хвильовий народився 1893 року в с. Тростянець
на Харківщині, в родині робітника. Почав він свою літера­
турну діяльність ще 1917 року в журналі «Шляхи мистец­
тва». Виступивши на літературній арені як поет, М. Хви­
льовий згодом переходить до прози, в якій він найбільш
яскраво виявляв свій письменницький хист. В ряді новель і
оповідань Хвильовий відтворює романтику революційної
боротьби періоду військового комунізму та створює ряд
яскравих, художніх образів революційних борців. Уже в
перших художніх творах Хвильовий досягає значної мис­
тецької довершености. Але ідейний шлях творчости Хви­
льового розвивається суперечливо, виявляючи раз-у-раз пе­
режиті елементи ідеалізму і індивідуалізму. Більше того,
1925-1927 рр. в своїх визначеннях шляхів розвитку укра­
їнської радянської культури і літератури М. Хвильовий
збився на націоналістичні позиції, виступивши з відомими
памфлетами «Думки проти течії» та іншими. З цих позицій
протягом 3 років М. Хвильовий провадить боротьбу проти
лінії партії в національно-культурному будівництві. В цей
же час з’являється його націоналістичний роман «Вальд­
шнепи». Хвильовий стає одним із надхненників і органі­
заторів ВАПЛІТЕ. Пізніше Хвильовий зрікається своїх на­
ціоналістичних помилок, бере участь в ліквідації організації
ВАПЛІТЕ і вступає до лав пролетарських письменників.
За останні роки Хвильовий дав ряд оповідань і нарисів на
теми соціялістичного будівництва. Та його минулі помил­
ки, що він їх намагався перебороти, весь час тяжили над
ним.
129 І ось, в момент, коли робітничі, колгоспні маси країни
ентузіястично з успіхом борються на всіх дільницях соція-
лістичного будівництва, письменникові М. Хвильовому за­
бракло революційного гарту і він відходить від життя.
Шануючи в особі Миколи Хвильового одного з видат­
них радянських письменників, який вніс значні скарби в
радянську літературу, ми не можемо не ставитись з осудом
до безглуздого кроку, який вчинив Микола Хвильовий.
«Вісті ВУЦВК», ч. 105, неділя, 14 травня 1933 р., стор. 2.
ВІД КОМІСІЇ ПО ПОХОРОНУ
МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
Комісія сповіщає, що тіло Миколи Хвильового буде
виставлене сьогодні 14. V. об 11 год. ранку, в будинку
літератури ім. Блакитного (Каплунівська, 4), де й відбу­
деться громадська панахида.
Винос тіла о 1 год. дня на міське кладовище.
ВИСЛОВИ СПІВЧУТТЯ РОДИНІ
Оргкомітет спілки радянських письменників України
висловлює свій глибокий жаль з приводу передчасної
смерти видатного радянського письменника,
члена президії оргкомітету
МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА ХВИЛЬОВОГО
і складає товариське співчуття родині небіжчика.
Президія харківського міського комітету письменників
з глибоким жалем сповіщає про передчасну смерть
видатного радянського письменника
МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
і висловлює своє співчуття родині небіжчика
Юлії Григорівні Уманцевій та доньці Любі.
130
Редакція журналу «Радянська література» глибоко
вражена несподіваною смертю одного з найвидатніших
радянських письменників, заступника редактора
журналу «Радянська література»
ХВИЛЬОВОГО МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА
і висловлює жаль родині небіжчика
Уманцевій Ю.Г. та Хвильовій Л.М.
Правління і співробітники будинку літератури ім.
Блакитного висловлюють глибоке співчуття родині
передчасно померлого видатного
радянського письменника
МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА ХВИЛЬОВОГО
Вісті ВУЦВК», ч. 105, неділя, 14 травня 1933 р., стор. 2.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.