Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ЛИСТ ДО ХАРК. ОБЛПРОКУРАТУРИ СЛІДЧОМУ Т. КУШАРСЬКОМУ

Допіру вийшла друком (накладом видавництва Рух)
збірка вибраних творів М. Хвильового, т. І. Я тільки сьо­
годні придбав собі цю книжку і тому не знав, що в цьому
першому томі вибраних творів є дуже, на мою думку,
важлива передмова Хвильового, яка певною мірою освіт­
лює нам одну з головних причин самогубства Хвильового.
Додаю цю передмову до цього мого листа з підкресленням
окремих важливих місць. Я у своїх Вам поясненнях про
мотив самогубства т. Хвильового писав, що він ніколи
сливе не скаржився мені та й другим товаришам з приводу
свого особистого становища в літературі (ставлення кри­
тики, оцінка, освітлення, хоч кричуща щодо цього ненор­
мальність впадала мені в очі). Але з цієї передмови видно,
як було важко мовчати про це Хвильовому і як нелегко
було йому продовжувати творчий шлях пролетарського
письменника, чотирнадцять років якого дехто із наших не
в міру дбайливих критиків рішуче й безапеляційно закрес­
лювали. Мої припущення про внутрішню творчу кризу та
її причини треба розуміти лише в світлі цієї передмови.
Про це і вважаю за свій обов’язок написати вам в додаток
до моїх попередніх пояснень.2
М. Куліш
1
Лист М. Куліша, що зберігся в чернетці, написаний після само­
губства Хвильового. Він дає багато до пізнання того, як найближче
оточення Хвильового в перші дні намагалося офіційно пояснити причину
самогубства.
2
Останнє речення закреслено рукою М. Куліша.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.