Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ПРИСВЯТНІ ВІРШІ

I. ЛЮДСЬКІСТЬ
П. Тичині
Червонобоким яблуком округлим
Скотився день, доспілий і тяжкий,
І ніч повільним помахом руки
Шикорі тіні чорним пише вуглем.
Скрадаючися, приморозок ранить
Солодкою стрілою пізній цвіт.1
Дзвенить земля, як кований копит.
Зима прийде — і серця не обманить.
Все буде так, як писано в книжках:
Зірчастий сніг, легкий на вітах іній
І голоси самотні у полях.
Та й по снігах, метелицях поплине,
Як по2 дзвінких, незміряних морях,
Невірний човен вірної людини.
II. ТРУДНІ ДНР
М. Хвильовому*
Зелені вруна стеляться, як вовна.
Картинками старих дитячих книг
Здається далеч. До землі приліг
І слухаю тремтіння невгамовне.
* Вперше друкувалося в ж. «Життя й революція», ч. 9. Київ, 1926,
стор. 3.
1
У кн. Максима Рильського «Зібрання творів у двадцяти томах»,
том перший. Поезії 1907-1929. Київ, «Наукова думка», 1983, стор. 260-
261, запримічено ряд змін у цих віршах. Переставлено рядки:
Солодкою стрілою пізній цвіт.
Скрадаючися, приморозок ранить.
2
«По» замінено на «у».
3
Назву вірша «Трудні дні» замінено на «Труди і дні».
4
Ім’я М. Хвильового пропущено.
610
Як віриться, як сниться невимовно,
Який дзвенить5 не знати звідки сміх,
Яке це щастя — в радощах зелених6
Трудів і днів спивати кубок повний!
Горять свічками7 сосни. Срібний пил
Бадилля сріблить. Міста профіль строгий
Поволі виплива на небосхил.
І от — в одну збігаються дороги,
В єдиний помах рвуться сотні крил,
В один чертог — усі хатки убогі!
III. ТОПОЛЯ
М. Зерову
З-під неба теплого і вірного, як друг,
Перенесли її під наше небо змінне,
Як слово зрадника. І чорної вершини
Безсила пада тінь на потьмарілий луг.
Струмує, сріблиться осичина навкруг,
Ставні дуби біжать, немов табун левиний, —
Найвища ж падає. Зірветься в синь — і гине,
Як світоч, що вночі піднісся і потух.
Нещасне дерево, Шевченкова любове!
Що слава хворому, що вбогому пісні
І що для мертвого дзвінкий узор шовковий!8
Самотна, ти стоїш в чужій височині
І, до чужинної весь вік байдужа мови,
Мовчиш, рахуючи свої останні дні.
[Чернігів, літо 1926]’
Максим Рильський
5
Слово «дзвенить» замінено на «шумить».
6
Слово «зелених» замінено на «земних».
7
Слова «Горять свічками» замінено на «полуменіють».
8
Слова «дзвінкий узор шовковий» замінено на «покров кармази­
новий».
‘ Дата додана у вище згаданій збірці.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.