Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ЕПІТАФІЯ НЕОКЛЯСИКОВІ

Не Райн, не Волга, не Дніпро, не Висла —
Його сховає вічности ріка.
Прощай — неоклясичну руку стисла
Після Европ досвідчена2 рука.
Десь Дорошкевич з ним вітався кисло,
Не раз скубла десниця Десняка.3
Кінець! Мечем Дамокловим нависла
Сувора резолюція ЦК.4
Дарма, що він, у піджаку старому,
Пив скромний чай, приходячи додому,
І жив працьовником з юнацьких літ, —
Он муза аж здригнулась, як почула,
Що ті переклади з Гомера і Катулла
Відродять капіталістичний світ.
16. IX.1926
Павло Филипович
1
Із збірки: П. Филипович «Поезії». Мюнхен, Інститут літературо­
знавства, 1957, стор. 128.
2
Можливий варіянт: «Досвітнього рука». Автор має на увазі пози­
тивну статтю О. Досвітнього «До розвитку письменницьких сил».
3
В. Десняк — тогочасний літературний критик.
4
Має на увазі «Тези ЦК КП(б)У про підсумки українізації» та «По­
станову Політбюра і ЦК КП(б)У», 1926 р., де вперше визначено неокля-
сиків, що вони хотять повернути капіталістичний лад. З приводу цього
написано «Епітафію».

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.