Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

РОЗДІЛ VIII. МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ ВАПЛІТЕ. ДЖЕРЕЛА І МАТЕРІЯЛИ

Історія ВАПЛІТЕ, як дуже важливий відтинок творчої біо­
графії М. Хвильового, буде завжди притягати увагу дослідників.
Тому ми вважали за потрібне вмістити тут ті джерела й матері­
яли, що їх вперше опубліковано в оригіналі у «Ваплітянському
збірнику» (Торонто, вид. КІУС, 1977) із архіву колишнього се­
кретаря ВАПЛІТЕ Арк. Любченка. Матеріяли передруковуємо з
ласкавої згоди упорядника і редактора «Ваплітянського збірника»
проф. Юрія Луцького. Подаємо їх у хронологічному порядку. Як
і редактор «Ваплітянського збірника», всі ці матеріяли публі­
куємо без жодних змін.
Примітка редактора
ІНТЕРНАЦІОНАЛ
ГАРТОВАНСЬКИЙ1
Вставай Дніпровський і Сосюра
Аркадій Любченко вставай
Доволі в Гарті буть за джурів
Політиканам в жопу дай.
У груди, в яйця, в морду, в зуби
Щоби залляло все вогнем
Нехай Блакитний і Коцюба
Самі працюють в Л. Н. М.2
Вставай письменнику й поете
організуйся тільки сам
Гремлять дівани й табурети
в Сумській3 гроза.
1
Поява цієї сатиричної речі в тогочасному письменницькому колі
свідчить, що надходив час «бунту», що організаційні форми ні Гарту, ні
Плугу — вже не задовольняли талановитих письменників. Це вже була
передодня полемічних виступів Хвильового.
2
ЛНМ — «Література, Наука, Мистецтво», додаток до «Вістей
ВУЦВК».
3
Сумська — одна з головних вулиць Харкова.
т приспів: Грають сурми востаннє
Он іде Хвильовий
Тільки в вільнім єднанні
здобудем волі ми.
І ти зубатий Копиленко
і тихий Сенченко Іван
Давай сюди Павла Усенка
і Кириленка подавай.
Проб’єм в комуну ми дорогу
огнем незайманих ідей
Уже навіки Христового
нехай Філатова не жде.
Шуми над нами стяг червоний
нехай розвіється туман
і нас почують за кордоном
Павло Тичина й Валер’ян.
Остання капля впала в кашу
Прийшов гнобителям кінець
міцніють духом лави наші
а генерали без яєць.
Лежать в гівні політикани
їм дзвін урочисто гуде
тремти Кулик за океаном4
тебе ж подібна доля жде.
Шумлять і сурми і антени
панелі радісно шумлять
Скажи німецький Иогансене5
чи будеш ти й надалі блядь.
Вставай же Київ і Одеса
і розгортайте знамена.
Вставайте в центрі і на кресах
бо хто не з нами — проти нас.6
4
Іван Кулик перебував довший час у Канаді. Відомі були його
переклади англійських і американських поетів.
5
Иогансен був німецького походження. ‘
6
Примітка Любченка: Складали Любченко, Сосюра й Дніпровський.
Писав Сосюра, Харків, лютий 1924, вечір.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.