Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ПРОТОКОЛ НАРАДИ ПИСЬМЕННИКІВ М. ХАРКОВА, ВІД 14 ЖОВТНЯ 1925 РОКУ

Присутні: Хвильовий, Коцюба, Лейтес, Досвітній, Іва­
нов, Иогансен, Слісаренко, Вражливий, Яловий, Тичина,
Гордієнко Кость, Бондаренко, Майський, Ліфшиц, Довжен­
ко, Фельдман, Яновський.
Голова зібрання — Ліфшиц, Секретар — Майський
Слухали:
Про організаційні
форми майбутньої
літорганізації
пролетарських
письменників.
Інформація тов.
Хвильового
Постановили:
Літорганізація мусить об’єднувати
кваліфікованих письменників, бувших
Гартованців,2 Плужан3 і інших. Керів­
ним органом повинна бути Рада, що
обирається з представників різних
ліній і напрямків. Рада виділяє зі сво­
го складу голову, або президента й
секретаря. Організація поділяється на
певні школи, що об’єднуються в цілу
організацію на ідеологічних підвали­
нах і мають широку автономію щодо
своєї літроботи, гуртування навколо
себе молодих літературних сил і пе-
1
Нараду цю і цю дату можна вважати за організаційний зародок
ВАПЛІТЕ. Протоколи загальних зборів ВАПЛІТЕ за період від 20 лис­
топада 1925 до 1928 року переховуються в архіві; вони дуже короткі
(крім протоколу останніх зборів, який тут друкується) і не мають великої
документальної вартости.
2
Гартованці — члени спілки пролетарських письменників Гарт, яка
постала в січні 1923 р. і яку очолював Василь Еллан (Блакитний).
3
Плужани — члени Спілки селянських письменників Плуг, яка ство­
рилась 1922 р. і її очолював Сергій Пилипенко.
641 реведення культурної роботи поза ме­
жами організації. Організація мусить
бути цілою; складається з окремих
одиниць; школи, що є в ній, не мають
окремого юридичного лиця.
Про вироблення
статуту для
організації
Обрати комісію в складі товаришів
Слісаренка, Ялового, Епіка. Доручити
цій комісії до 21 жовтня розробити
статут і представити його до розгля­
дання загальних зборів харківських
пролетписьменників, що мусять від­
бутися 21/X.
Голова зборів — Б. Ліфшиц Секретар — Майський

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.