Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ДО ЧЛЕНІВ ВАПЛІТЕ

Витяг з протоколу Січня 25, 1927 р.
Оргбюро Всеукраїнського З’їзду пролетарських письмен­
ників, розглянувши питання про представництво від хар­
ківських організацій на З’їзді, ухвалило: звернутися до чле­
нів ВАПЛІТЕ з пропозицією дати не пізніш, як о 6-й
годині 25/1, точну відповідь про своє відношення до Все­
українського З’їзду Пролетарських Письменників, зважаю­
чи на те, що до цього часу всі літературні організації
України привітали й активно підтримали ідею з’їзду, не
зробили ж цього лише письменники, що перебувають у
ВАПЛІТЕ.
Огрбюро З’їзду вважає цей факт за прояв негативного
відношення до Всеукраїнського З’їзду пролетарських пись­
менників, що ставить собі завданням консолідацію всіх
пролетарських сил України на фронті жовтневої літератури
і утворення Всеукраїнської Спілки пролетарських письмен­
ників з метою боротьби з дрібно-буржуазною та націона­
лістичною стихією в царині радянської культури, зокрема
літератури.
Оригіналові відповідає.
Від Оргбюра їв. Микитенко

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.