Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ДО КОМФРАКЦІЇ ВАПЛІТЕ

За відомостями редакції «Комуніста» ЗО січня ВАПЛІТЕ
виключила зі свого складу т. т. Хвильового, Ялового і
Досвітнього.
В постанові ВАПЛІТЕ ні слова не сказано про мо­
тиви9 виключення названих товаришів.
Відділ преси гадає, що виключення 3-х комуністів зі
складу такої організації, як ВАПЛІТЕ, де всього 9-ть ко­
муністів, значно ослабляє комуністичне керівництво в тій
організації де й без того справа з комуністичним впливом
перебуває в досить плохому стані.
Отже, Відділ Преси ЦК КП(б)У пропонує комуністич­
ній фракції ВАПЛІТЕ негайно дати до Відділу преси офі­
ційне пояснення, через що виключено з рядів ВАПЛІТЕ
т. т. Хвильового, Ялового і Досвітнього?
Це питання набирає великої ваги, особливо в тому, що
виключено комуністів — членів партії і не дано будь-яких
мотивів.
Відділ Преси вважає, що без обґрунтованих мотивів
виключення Хвильового, Ялового, Досвітнього друкувати
зазначене повідомлення ВАПЛІТЕ не слід.
Зав. Відділом Преси ЦК КП(б)У А. Хвиля
4/ II 27

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.