Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

УХВАЛА СЕКРЕТАРІЯТУ ЦК КП(б)У

Цілком таємно
Комуністична Партія (б-в) України
Центральний Комітет12
Харків, вул. Карла Лібкнехта, ч. 64, комутатор Ч. 9-11
Ч. С-т69§8 21. III. 1927
Фр[акції] ВАПЛІТЕ; т. т. Попову М., Хвилі
Витяг
з протоколу ч. 69 засідання С[екретарія]ту ЦК КП(б)У від
14. III. 1927 р.
Слухали Ухвалили
8. Про виключення т. т. Хви- 8. Вказати на неправильність
льового, Ялового та Досвіт- вчинків фракції ВАПЛІТЕ по
нього зі складу ВАПЛІТЕ питанню що до виключення
т. т. Хвильового, Ялового та
Досвітнього зі складу ВА­
ПЛІТЕ не погодивши це пи­
тання та не одержавши санк­
ції на виключення від Цен­
трального Комітету.
Секретар ЦК КП(б)У
(печатка)
Кліменко
12
Таємний витяг з протоколу ЦК КП(б)У в справі виключення Хви­
льового, Досвітнього та Ялового з ВАПЛІТЕ вказує на те, що ЦК партії
не подобалась згадана постанова ВАПЛІТЕ.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.