Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

РУКОПИС КУЛІША

1. Після виключення трьох ВАПЛІТЕ й надалі існува­
тиме, як самостійна і незалежна від інших письменницьких
угруповань літературна організація.
2. Після виключення й оголошення протокольної про
це виписки жодного виступу нашого, що плямував би ви­
ключених товаришів, або визначав якесь самопокаяння й
самокритику організації, не може бути.
3. В межах літературних заступаємо собі право вести й
надалі боротьбу зі всіма літературними течіями, подіями,
явищами, що гальмуватимуть або фальсифікуватимуть роз­
виток української пролетлітератури.
4. З боку відділа преси жодного командування лише
загальне керування (резолюції пленумів ЦК ВКП(б) липень
1925 року і ЦК КП(б)У — липень 1926 року).
5. Що до з’їзду пролетарських письменників то участи в
ньому ВАПЛІТЕ не братиме (без ВАПЛІТЕ його скликали,
без ВАПЛІТЕ нехай провадять).
6. Наше співробітництво в Ч. ш.14 з умовою, що цей
журнал мусить бути позагруповим з метою гуртування
навколо нього талановитих письменників, критиків та
притягнення до співробітництва попутників — орган ши­
рокої громадсько-літературної думки.
7. Співробітництво в літклубі на підставі добровільних
умов з іншими літгрупами і лише з нами (без посеред­
ників).
13
Рукопис Куліша (без наголовку), де накреслені позиції ВАПЛІТЕ,
після виключення Хвильового, Досвітнього і Ялового.
14
«Червоний шлях» — відомий громадсько-політичний і літературний
журнал.
№1 8. Надрукувати в пресі: а) листа Тичининого із спросто­
ванням закидів йому в «протасківанні національного дур-
мана»,15 б) прихильні до ВАПЛІТЕ і окремих творів Ва-
плітянських рецензії.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.