Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

РЕЗОЛЮЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ВІЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВАПЛІТЕ

14 січня 1928 року, м. Харків
Члени Вільної Академії Пролетарської Літератури —
ВАПЛІТЕ, неухильно і цілком вважаючи за єдиного свого
класового провідника Комуністичну Партію та бажаючи і
надалі з подвійною силою і енергією працювати на ко­
ристь пролетарської культури та літератури, заявляють що:
Задумана як суто літературна організація, ВАПЛІТЕ дала
високий стандарт художньої роботи і значну відограла ро-
лю в розвиткові радянської пролетарської літератури на
Україні. Одначе в процесі літературної роботи й літера­
турної полеміки ВАПЛІТЕ допустилася помилок, що ло­
мимо волі і усвідомлення організації набрали політичного
негативного значіння. Ці помилки ВАПЛІТЕ та окремі її
члени цілком щиро визнали неоднократно в постановах
організації на сторінках журналу «Вапліте» та заяві пре­
зидента тов. М. Куліша надрукованої в газеті «Комуніст»,
до якої в повній мірі приєднуються всі члени ВАПЛІТЕ.
Проте ж до останнього часу використовується наші
помилки, яких ми зреклися, для цькування нас як письмен­
ників в різних органах окремих літературних угруповань.
Таким чином саме для нашої літературно-творчої роботи
створилася надто важка атмосфера, що заважає кожному з
нас продуктивно працювати в складі організації на користь
української пролетарської літератури.
Через це ми, члени Вільної Академії Пролетарської Лі­
тератури, вважаємо за краще розпустити свою організа­
цію, щоб дати можливість письменникам, членам ВАПЛІ­
ТЕ, спокійніше працювати на користь радянської культури,
якою керує наша Комуністична партія.
Голосували за резолюцію: В. Вражливий, І. Дніпровський,
П. Іванов, М. Йогансен, О. Копиленко, Г. Коцюба, М.
681 Куліш, А. Лейтес, А. Любченко, М, Майський, П. Панч, І.
Сенченко, О. Слісаренко, Ю. Смолич, П. Тичина, Д. Фельд-
ман, Ю. Яновськии. Утрималися: О. Громов. Проти голо­
сів не подано.
Голова Загальних Зборів — Фельдман
Секретар — Майський

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.