Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

ДОДАТКИ. БІБЛІОГРАФІЯ.

Бібліографія М. Хвильового розміщена за таким пляном:
1. Поезія; 2. Проза; 3. Критика, публіцистика, листи; 4. Твори,
які появилися під псевдонімами; 5. Твори в перекладах; 6. Про
життя і творчість М. Хвильового.
Розділи про поезію і прозу поділено на дві частини: І. Публі­
кації творів М. Хвильового окремими книгами; II. Публікації
творів письменника у збірниках, альманах, окремих книгах, жур­
налах і газетах.
Обидві частини подано за хронологічним порядком.
Всі інші частини подано за роками і за абеткою.
Опублікована бібліографія не претендує на вичерпну повноту.
Зокрема не вдалося зібрати повністю відгуків на творчість М.
Хвильового та про його життя з періодичних видань, які появля­
лися в УРСР, в Західній Україні і за кордоном.
Бібліографію зібрали й підготовили Олег Ільницький, Марта
Скорупська та Осип Зінкевич. Систематизацію і кінцеву редакцію
бібліографії зробив Осип Зінкевич.
В бібліографії застосовано такі скорочення:
Б. — Балтимор; Б.в. — видання, в яких не подано назви
видавництва; Б.м. — публікації, в яких не подано місця видання;
В. — Відень; Вар. — Варшава; Д. — Детройт; Е. — Едмонтон; К.
— Київ; Кр. — Краків; Л. — Львів; Лн. _— Ленінград; М. —
Москва; Мю. — Мюнхен; Н. Й. — Нью-Йорк; Н.У. — Новий
Ульм; П. — Прага; Пар. — Париж; Р. — Рим; Т. — Торонто; Ф.
— Філядельфія; Ч. — Чернівці; Чк. — Чікаґо.
691 ПОЕЗІЯ
І
1921
«В електричний вік» (Поема). — X., Всеукрлітком,
1921,16стор.
«Молодість» (Поезії). Збірка перша — X., Всеукрлітком,
1921,21 стор.
Зміст: О, рудні, ваше свято; Скляр; Не шкодуй, моя мила
мати; Весняне оповідання; Після громовиці; Мліти в полум 7 вік;
Соняшна вага; Швець працює; Що нам морок; Біля коксової печі;
Молотки; Іду я додому; В дощовий день; Уривки.
1922
«Досвітні симфонії» (Поезії). Збірка друга. — X., Все­
укрлітком, 1922, 74 стор.
Зміст: Досвітні симфонії; Клявіятурте; Тіні; Ми; Подивись
на крицю; На цвинтарі; Пам’яті Гната Михайличенка; Сму­
ток; За обрієм зима; Голод; Моя золота береза; Павлові Тичині;
Народна пісня; Битими шляхами побитими; На вулиці Свято;
У полі голосить мати; За зеленим гаєм; Слово повстання; Тріо­
лети; Стовб… стовби; 3 одного боку посіпаки; Ах, як мертво;
Коли куделить павутиння; То диму молоко; На мінори розси­
палась мряка; Безмежно журнії оселі; Блакитний мед; Через
переліг і байрак темний; Підвівся день. Уперся в небо; На кучу­
гурах минулого; Я із жовто-блакиття перший; Зі святими тобі
упокій. Поеми: В елекричний вік; Поема моєї сестри.
II
1921
Безмежно журнії оселі; Блакитний мед до уст при­
лип; В електричний вік; За обрієм зима; На мінори роз­
сипалась мряка; Підвівся день. Уперся в небо; Через пере­
ліг і байрак темний. — У кн.: «Жовтень». Збірник. X.,
1921, стор. 3-Ю.
Ах, як мертво; Голод; З одного боку посіпаки; Коли
куделить павутиння; Стовб… стовби; То диму молоко;
692
Тріолети; Я із жовто-блакиття перший. — У кн.: «На
сполох». Збірник. X., 1921, стор. [21-26].
Скляр; Швець працює; На цвинтарі; Кохаємо залізо і
мідь; Отче наш [3 поеми «В електричний вік»]; Аз єсмь
робітник [Із збірки «Досвітні симфонії»]; Молотки; Біля
коксової печі. — У кн.: «Червоний шлях». Читанка-декля-
матор. Уложив М. Панченко. X., «Червоний шлях», [Б. р.],
стор. 164, 167, 170-171, 175-176, 256.
Поема моєї сестри. — У кн.: «Штабель». Збірник. X.,
Вселітком, 1921, стор. 3-5; «Шляхи мистецтва», ч. 2. X.,
1921, стор. 14-17.
Слово повстання. — «Шляхи мистецтва», ч. 1. X., 1921,
стор. 6.
1922
В електричний вік; Ех огіепіе Іих; Клявіятурте; На
позиції; Пісня з тракту; Тіні. — «Шляхи мистецтва», ч. 1.
X., 1922, стор. 4-6.
На верхів’я. — «Арена», ч. 1. X., 1922, стор. 10.
Зелена туга. — «Шляхи мистецтва», ч. 2. X., 1922, стор.
6-8.
Ех огіепіе Іих; Клявіятурте; На позиції; Пісня з трак­
ту; Тіні. — «Арена», ч. 2. X., 1922, стор. 5-15.
Досвітні симфонії; Ми. — «Зори грядущего», ч. 2. X.,
1922, стор. 23-26.
1923
(На клясичні мотиви). Прийде сюди, холодна вечірня.
— «Шляхи мистецтва», ч. 5. X., 1923, стор. 5.
1926
Ой, зацвіла папороть. — У кн.: «Золоті ключі». Упоряд­
ник Д. Ревуцький. К., «Книгоспілка», 1926, стор. 54.
Молотки. — «Сільський театр», ч. 1. X., 1926, стор. 25.
1927
Швець працює; За обрієм зима; В електричний вік. —
693 У зб.: «Хрестоматія нової української літератури». X.,
«Книгоспілка», 1927, стор. 491-492.
1933
З поеми «В електричний вік» [Уривок]; На цвинтарі.
— «Вогні». Ілюстрований місячник для української молоді.
Л., 1933, грудень, стор. 1;89.
1967
Швець працює. — У кн.: «Український календар, 1967».
Вар., Українське суспільно-культурне товариство, стор. 318.
1977
(На клясичні мотиви). Прийде сюди, холодна вечірня;
Швець працює. — У кн.: «Ваплітянський збірник». Видання
друге, доповнене. Редактор Юрій Луцький. Т.-Е., Видання
Канадського інституту українських студій, «Мозаїка», 1977,
стор. 47-48.
1980
В електричний вік; Досвітні симфонії; Ми; Моя зо­
лота береза; На вулиці Свято. — «Сучасність», ч. 2. Мю.,
1980, стор. 64-68.
ПРОЗА
І
1923
«Сині етюди» (Опов.) — X., ДВУ, 1923, 196 стор.
Зміст: Життя; Колонії, вілли; Редактор Карк; Кіт у чобо­
тях; Юрко; Солонський Яр; Шляхетне гніздо; Синій листопад;
Чумаківська комуна; Бараки, що за містом; Свиня; Кімната ч.
2; Легенда; Дорога й ластівка.
«Заулок» (Опов.). — X., «Гарт», 1923, 16 стор.
1924
«В очереті», «Солонський Яр» (Опов.) — X., «Шлях
освіти», 1924, 48 стор.
694
«Злочин» (Три опов.). — X., «Шлях освіти», 1924, 56
стор.
Зміст: Легенда; Злочин; Шляхетне гніздо.
«Кіт у чоботях». — X., «Шлях освіти», 1924, 26 стор.
«Осінь» (Етюди 1922-1923). — X., «Червоний шлях»,
1924, 287 стор.
Зміст: На глухім шляху; Я (Романтика); Пудель; «Лілюлі»;
Заулок; Елегія; Санаторійна зона; Силюети; Слово.
«Солонський Яр». — X., «Червоний шлях» (Бібліотека
малописьменного), 1924, 17 стор.
1925
«Життя» (Опов.). — X., ДВУ, 1925, 16 стор.
«Кіт у чоботях» (Опов.). Видання друге. — X., ДВУ,
1925, 36 стор.
«Колонії, вілли…» (Опов.). — X., «Книгоспілка», 1925,
52 стор.
«На глухім шляху» (Опов.). — X., ДВУ, 1925, 16 стор.
«Юрко». — X., ДВУ, 1925, 19 стор.
1926
«Бараки, що за містом» (Опов.). — X., ДВУ, 1926, 24
стор.
«В очереті» (Опов.). — X., ДВУ, 1926, 56 стор.
«Життя». — X., ДВУ, 1926, 13 стор.
«Злочин» (Опов.). Видання друге. — К., ДВУ, 1926, 68
стор.
Зміст: Легенда; Злочин; Шляхетне гніздо.
«На глухім шляху». — X., ДВУ, 1926, 15 стор.
«Пудель». — X., «Книгоспілка», 1926, 72 стор.
Зміст: Пудель; «Лілюлі».
«Синій листопад» (Опов.). — X., ДВУ, 1926, 24 стор.
695 1927
«Твори» Том перший. (Етюди). — X., ДВУ, 1927, 338
стор.
Зміст: Вступна новела; Життя; Колонії, вілли; Редактор
Карк; Кіт у чоботях; Юрко; На глухім шляху; Солонський Яр;
Силуети; Шляхетне гніздо; Синій листопад; Чумаківська кому­
на; На озера; Бараки, що за містом; Свиня; Кімната ч. 2;
Легенда; Заулок; Елегія; Дорога й ластівка; Арабески.
1928
«5 очереті». Видання третє. — X., ДВУ, 1928, ЗО стор.
«Злочин». Видання третє. — X., ДВУ, 1928, 32 стор.
«Кіт у чоботях». Видання третє. — X., ДВУ, 1928, 36
стор.
«Твори». Том другий. — X., ДВУ, 1928, 352 стор.
Зміст: Я (Романтика); Пудель; «ЛілюлЬ; Повість про сана-
торійну зону; Сантиментальна історія.
1929
«Бараки, що за містом». — X., ДВУ, 1929, 24 стор.
«Життя». — X., ДВУ, 1929, 14 стор.
«Злочин». Видання четверте. — X., ДВУ, 1929, 56 стор.
«Із Варіної біографії». — X., «Український робітник»,
1929, 124 стор.
«Кіт у чоботях». Видання четверте. — X., ДВУ, 1929,
32 стор.
«Мати», «Наречений». Два оповідання. — X., «Україн­
ський робітник», 1929, 56 стор.
«На глухім шляху». Видання друге. — X., ДВУ, 1929,
16 стор.
«Сантиментальна історія». — X., ДВУ, 1929.
«Твори». Том перший (Етюди). Видання друге. — X.,
ДВУ, 1929, 340 стор.
Зміст: Дивись перше видання.
696
«Твори». Том другий. «Осінь» (Збірка оповідань і повіс­
тей). — X., ДВУ, 1929, 344 стор.
Зміст: Я(Романтика); Пудель; «ЛілюлЬ; Повість про сана-
торійну зону; Сантиментальна історія.
1930
«По Барвінкіь^ькому району». З бльокноту кореспон­
дента. — X., ДВУ, 1930, 63 стор.
Зміст: Лютий 1930 р.; Зустріч з тов. Скляровим; Дружина
Павла Єрмолаєвича Романенка; Трете відділення комуни «Чер­
воний маяк»; Олександрівські «Коровникт; Балачки з п’яним.
Обід. Розмова з тверезими; Пожар у Курульці; Сельбуд; Виїзна
редакція та інше; Об’єднане зібрання комуни й артілі.
«Сантиментальна історія». — X., ДВУ, 1930.
«Твори». Том третій (Етюди). — X., ДВУ, 1930, 329
стор.
Зміст: Мати; Іван Іванович; Злочин; Із Варіної біографії;
Наречений; Бандити; Ревізор; Зав’язка; Мисливські оповідання
добродія Степчука.
1931
«Майбутні шахтарі» (Оповідання). — X., ДВУ, 1931,
66 стор.
Зміст: Щасливий секретар; Останній день; Майбутні шах­
тарі.
1932
«Вибрані твори». Том І. — X., «Рух», 1932, 359 стор.
Зміст: Я (Романтика); Із Варіної біографії; Наречений; Ма­
ти; Кіт у чоботях; Легенда; Життя; Солонський Яр; Пудель;
Ревізор; На озера; Мисливські оповідання добродія Степчука;
Щасливий секретар; Останній день; Майбутні шахтарі.
1937
«Вибрані твори». Редакція і вступна стаття Б. Т. Рома-
ненчука. — Л., «Українська книгоспілка», 1937, 221 стор.
Зміст: Солонський Яр; Бараки, що за містом; Шляхетне
гніздо; Елегія; Я (Романтика); На озера; Вальдшнепи; Арабески.
1944
«Іван Іванович». — Ґрефенгаґен, В-во Р. Геррозе, 1944.
697 1946
«Вальдшнепи» (Роман). — Зальцбурґ, «Нові дні», 1946,
121 стор. VIII.
«Оповідання». Ред. В. Славко. — Гайденав, «Заграва»,
1946, 26 стор.
1947
«Я (Романтика)». — Реґенсбурґ, «Універсальна бібліо­
тека», 1947, 38 стор.
1952
«Вальдшнепи» (Роман). — Н. У., «Україна», 1952, 168
стор.
1975
«П’ять оповідань». — Т., Група студій української по­
літичної думки, 1975, 126 стор.
Зміст: Передмова М. Шкандрія; Вступна новела; Синій лис­
топад; Редактор Карк; На глухім шляху; Іван Іванович.
II
1922
Кімната ч. 2. — «Шляхи мистецтва», ч. 1. X., 1922.
Життя. — «Шляхи мистецтва», ч. 2. X., 1922, стор.
13-15.
Юрко. — «Зори грядущего», ч. 5. X., 1922, стор. 71-76.
Кіт у чоботях (Із записної книжки). — У зб.: «Дочери
Октября». X., ЦК КП(б)У, 1922, стор. 53-61.
1923
Силуети (Новеля). — «Червоний шлях», ч. 1. X., 1923,
стор. 18-29.
Пудель. — «Червоний шлях», ч. 2. X., 1923, стор. 37-53.
На глухім шляху (Експромт). — «Шляхи мистецтва»,
ч. 5. X., 1923, стор. 39-40.
698
«Лілюлі». — «Червоний шлях», ч. 6-7. X., 1923, стор.
4-23.
Злочин. — «Література, наука, мистецтво», додаток до
газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 7. X., 1923, стор. 2-3; ч. 8, стор. 2-3;
ч. 9, стор. 2-3; ч. 10, стор. 2-3.
Шляхетне гніздо. — «Нова культура», ч. 5. Л., 1923,
стор. 27-32; «Комунарка Україна», ч. 2-3. X., 1923.
1924
Редактор Карк (Опов.). — «Культура», ч. 1. Л., 1924,
стор. 7-21.
Елегія. — У зб: «Квартали». Альманах перший. X.,
«Червоний шлях», 1924, стор 171-179.
Я (Романтика). — У зб.: «Гарт». Альманах ч. 1. X.,
ДВУ, стор. 13-30.
Життя. — «Культура», ч. 2. Л., 1924, стор. 19-24.
Санаторійна зона. — «Червоний шлях», ч. 3. X., 1924,
стор. 3-77.
1925
Кімната ч. 2. — «Культура», ч. 1. Л., 1925, стор. 35-46.
Слово. — «Літературно-науковий вістник», кн. 2. Л.,
1925, стор. 106-115.
Іраїда. — «Життя й революція», ч. 11. Київ, 1925, стор.
11-21.
Заулок. — «Літературно-науковий вістник», кн. 12. Л.,
1925, стор. 300-306.
Колонії, вілли… — У зб.: «Комуна». Декляматор. Склав
І. Дніпровський. За редакцією М. Хвильового. X., ДВУ,
1925, стор. 277-283.
Шляхетне гніздо. — У кн.: «Дніпро». Календар-альма-
нах на звичайний рік 1925. Річник 3., Л., Українське Това­
риство допомоги емігрантам з Великої України, 1925, стор.
19-13.
699 1926
Я (Романтика). — «Літературно-науковий вістник», кн.
7-8. Л., 1926, стор. 209-224.
На озера (Опов.). — «Всесвіт», ч. 15. X., 1926.
1927
Вальдшнепи (Роман). — «Вапліте», ч. 5. X., 1927, стор.
5-69.
Наречений. — «Всесвіт», ч. 35. X., 1927, стор. 4-6.
Кіт у чоботях. Солонський Яр. — У зб.: «Нова проза».
Упорядкував О. Білецький. X., ДВУ, 1927, стор. 15-32,
190-202.
Кіт у чоботях (Із записної книжки). — У зб.: «Хрес­
томатія нової української літератури». X., «Книгоспілка»,
1927, стор. 493-501.
1928
Із Варіної біографії. — «Літературний ярмарок», книга
перша (131). X., 1928, грудень, стор. 9-39.
Мати. — «Службовець», ч. 37. X., 1928, стор. 7-11.
Вальдшнепи [Уривки з другої частини]. — У кн.: А.
Хвиля, «Від ухилу — у прірву» (Про «Вальдшнепи» Хви­
льового). X., ДВУ, 1928.
1929
Іван Іванович. — «Літературний ярмарок», кн. сьома
(197). X., 1929, стор. 5-56.
Ревізор. — «Літературний ярмарок», кн. дев’ята (139).
X., 1929, стор. 6-36.
1930
З блокноту кореспондента. — «Комуніст», ч. 46. X.,
1930, 16 лютого, стор. 2; ч. 49, 19 лютого, стор. 3; ч. 69, 11
березня, стор. 3.
700
1931
З лябораторії. — «Червоний шлях», ч. 7-8. X., 1931,
стор. 5-18.
Майбутні шахтарі. — «Молодняк», ч. 8. X., 1931.
Оповідання про Степана Трохимовича. — «Червоний
шлях», ч. 9. X., 1931, стор. 5-24; ч. 10, стор. 7-29.
1933
Бригадир шостої. — «Вісті ВУЦВК». X., 1933, 9 січня.
Із життєпису попелястої корови. — «Вісті ВУЦВК».
X., 1933, 15 квітня.
Оповідання схвильованої Ґанки (3 недрукованих творів
для дітей). — «Літературна газета», ч. 10. К., 1933, 27
травня, стор. 2.
Вальдшнепи (Скорочений текст). — «Вістник», кн. 7-8.
Л., 1933, стор. 501-533.
Бригадир шостої. Про любов. — У зб.: «Бій у степу».
Упорядкував Аркадій Любченко. Х.-К., «Л. і м.», 1933.
Солонський Яр. — «Література і мистецтво», додаток
до газ. «Українське слово», ч. 3. К., 1941, 4 листопада.
1946
Життя. — «Юнак» [журнал молоді ОУН(м)], ч. 1.
[Б.м.], 1946, травень, стор. 23-26.
Солонський Яр. — У кн.: «М. Хвильовий, Г. Косинка,
О. Слісаренко» (Оповідання). Ред. В. Славко. Гайденав,
«Заграва», 1946, стор. 6-26.
1948
Арабески (Уривки). — «Українські вісті», ч. 40. Н. У.,
1948, 15 травня, стор. 3.
1953
Дорога і ластівка. — «Молода Україна», ч. 3. Т., 1953,
травень-червень, стор. 8-10.
701 1954
Арабески (Уривки). — «Смолоскип», ч. 5. Пар., 1954
травень, стор. 5.
Вальдшнепи (Уривки з другої частини). — У кн.: «Від
націонал-комунізму до українського антикомуністичного
націоналізму» (А. Хвиля — «Від ухилу — у прірву») [Б.м.],
З видань ДОБРУСу у США, 1954, стор. 16-20.
Так відступали червоні полки [Уривок з опов. «Із
Варіної біографії»). — «Смолоскип», ч. 5. Пар., 1954, тра­
вень, стор. 7.
1955
На озера. — У кн.: «Збірка українських новель». Вступна
стаття М. Глобенка. Н. Й., НТШ в Америці, 1955, стор.
136-146.
1959
Редактор Карк; Я (Романтика) (Скорочено). — У кн.:
Юрій Лавріненко, «Розстріляне Відродження» (Антологія,
1917-1933). Мю., «Інститут літерацкі», 1959, стор. 406-442.
1973
Я (Романтика). — У кн.: Оеог§е 8. N. Ьискуі (Еа\ апсі
Ргеіасе), «Мосіегп ІЛсгаіпіап 8погІ 8іогіе$». Рагаїїеі Техі
ЕаЧііоп. Ілиіеіоп, Соїо., ІЛсгаіпіап Асайетіс Рге88, 1973,
стор. 114-144.
1978
Я (Романтика) [Уривки]. — У кн.: «Хрестоматія з
української літератури XX століття». Упорядкували Є. В.
Федоренко та П. Маляр. Н. Й., Шкільна Рада УККА,
1978, стор. 137-150.
1983
Злочин. — «Нові дні», ч. 399. Т., 1983, травень, стор.
3-9; ч. 400, червень, стор. 3-6.
702
КРИТИКА, ПУБЛІЦИСТИКА, ЛИСТИ
І
1925
«Камо грядеши» (Памфлети). — X., «Книгоспілка»,
1925, 64 стор.
Зміст: Від автора; Про сатану в бочці, або про графоманів,
спекулянтів та інших «Просвітян» (Перший лист до літературної
молоді); Про Коперніка з Фрауенбургу, або абетка азіятського
ренесансу в мистецтві (Другий лист до літературної молоді);
Про демагогічну водичку, або справжня адреса української во-
ронщини, вільна конкуренція, ВУАН і т.д. (Третій лист до літе­
ратурної молоді).
1926
«.Думки проти течії» (Памфлети). — X., ДВУ, 1926,
123 стор.
Зміст: Від автора; Передмова до розділу „Дві сили»; Психо­
логічна Европа; Культурний епігонізм; Формалізм?; Новий орга­
нізаційний шлях, як резюме; Ахтанабіль сучасности, або Вале-
ріян Поліщук у ролі лектора комуністичного університету.
1927
«Соціологічний еквівалент» трьох критичних оглядів».
— X., Бібліотека журналу «Вапліте», 1927, 62 стор.
II
1921
Наш універсал до робітництва і пролетарських мист-
ців українських [М. Хвильовий, В. Сосюра, М. Йогансен].
— У зб.: «Жовтень». X., Всеукраїнський літературний ко­
мітет, 1921, листопад.
1922
Деклярація Всеукраїнської федерації пролетарських
письменників і мистців [М. Хвильовий і інші]. — «Арена»,
ч. 1. X., 1922.
703 1924
Пільняк, „словоблудіє» і „некій»рецензент. — «Літера­
тура, наука, мистецтво», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК»
ч. 11. X., 1924.
1925
Про „сатану в бочці», або про графоманів, спекулянтів
та інших „Просвітян» (Перший лист до літературної мо­
лоді). — «Культура і побут», додаток до газ. «Вісті
ВУЦВК», ч. 17. X., 1925, ЗО квітня, стор. 4-7.
Про Коперніка з Фрауенбургу, або абетка азіятського
ренесансу в мистецтві (Другий лист до літературної мо­
лоді). — «Культура і побут», додаток до газ. «Вісті
ВУЦВК», ч. 20. X., 1925, 31 травня, стор. 2-7.
Про демагогічну водичку, або справжня адреса укра­
їнської воронщини, вільна конкуренція, ВУАН і т. д.
(Третій лист до літературної молоді). — «Культура і по­
бут», додаток до газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 23. X., 1925, 21
червня, стор. 1-4.
Думки проти течії. — «Культура і побут», додаток до
газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 44. X., 1925, 22 листопада; /. Перед­
мова до розділу „Дві сили»; Дві сили, ч.45, 29 листопада; 2.
Психологічна Европа; Культурний епігонізм, ч. 46, 13
грудня; 3. Формалізм?; Новий шлях, як резюме.
„Ахтанабіль» сучасности або Валеріян Поліщук у ролі
лектора комуністичного університету. — «Червоний
шлях», ч. 11-12. X., 1925, листопад-грудень, стор. 309-327.
Комуна (Декляматор). Склав І. Дніпровський. За ред.
М. Хвильового. — X., ДВУ, 1925, 303 стор.
1926
[Лист до редакції]. — «Культура і побут» додаток до
газ. «Вісті ВУЦВК», ч. 6. X., 1926, 7 лютого, стор. 8.
Апологети писаризму. До проблеми культурної рево­
люції. — «Культура і побут», додаток до газ. «Вісті
ВУЦВК», ч. 9. X., 1926, 28 лютого, стор. 2-3; 1. Апологети
704
писаризму (До проблеми культурної революції); 2. Що ж
таке мистецтво?; 3. Так, що ж таке, нарешті, мистец­
тво?, ч. 10, 7 березня, стор. 2-6; 4. Просвітительство, як
просвітянство; 5. Веселі „критерії»; б. „Критерій» найве-
селіший і наш, ч. 11, 14 березня, стор. 2-8; 7. Розі зсгіріит,
який розчаровує; 8. Масовізм — московський і ваш; 9. Ну,
так яка ж криза?, ч. 12, 21 березня, стор. 2-8; 10. „Дайош
пролетаріят»; 11. І ще „дайош інтелігенцію»; 12. Розділ
передостанній; 13. Московські задрипанки, ч. 13, 28 бе­
резня, стор. 1-8.
Заява групи комуністів — членів ВАПЛІТЕ [О. Л.
Досвітній, М. Хвильовий і М. Яловий]. — «Вісті ВУЦВК»,
ч. 280. X., 1926, 4 грудня.
„Золоте черево», як вихід із репертуарного тупика
(Стенограма однієї розмови). — «Нове мистецтво», ч. 28.
X., 1926.
1927
„Соціологічний еквівалент» трьох критичних оглядів.
— «Вапліте», ч. 1. X., 1927, стор. 80-101.
Наше сьогодні [Без підпису]. — «Вапліте», ч. 3. X.,
1927, стор. 131-140.
Одвертий лист до Володимира Коряка. — «Вапліте»,
ч. 5. X., 1927, стор. 158-173.
Вас. Еллан [Передмова]. — У кн.: Вас. Еллан, «Поезії».
X., ДВУ, 1927, стор. 5-25.
1928
Заява групи комуністів — членів ВАПЛІТЕ. — У зб.:
«Шляхи розвитку української літератури». Літературна дис­
кусія (1925-1928). Збірник матеріялів. Статті, літературні
маніфести, постанови партії в справах художньої літера­
тури. Упорядкував С. Федчишин. За ред. В. Коряка. X.,
«Український робітник», 1928, стор. 86-87.
[Лист до редакції газ. «Комуніст»]. — «Комуніст», ч.
51. X., 1928, 29 лютого; У кн.: А. Лейтес і М. Яшек,
ЦІ «Десять років української літератури (1917-1927)». Т. II. X.,
ДВУ, 1928, стор. 209-211; У зб.: «Шляхи розвитку україн­
ської пролетарської літератури…», стор. 90-91.
Микола Хвильовий зрікається своїх помилок [Лист М.
Хвильового до ред. «Комуніст»]. — «Пролетарська прав­
да», ч. 52. К., 1928, 1 березня; «Літературна газета», ч. 5.
К., 1928, 10 березня, стор. 4; «Червоний шлях», ч. 4. X.,
1928, стор. 232-233.
Деклярація Всеукраїнської Федерації Пролетарських Пись­
менників і Мистців [М. Хвильовий та інші]; Заява групи
комуністів членів ВАПНІТЕ [М. Хвильовий, О. Досвіт­
ній, М. Яловий]; Наш універсал: До робітництва і про­
летарських мистців українських [М. Хвильовий, В. Со-
сюра, М. Иогансен]; Новий організаційний шлях як ре­
зюме; Про Коперніка з Фрауенбургу, або абетка азіят-
ського ренесансу в мистецтві (Другий лист до літера­
турної молоді). — У кн.: А. Лейтес і М. Яшек «Десять
років української літератури (1917-1927)». Т. II, стор. 67-
69, 205, 206, 65, 66, 185-189, 197-215.
Про «сатану в бочці», або графоманів, спекулянтів та
інших «просвітян» (Перший лист до літературної мо­
лоді); [Що таке мистецтво]; [Український масовізм]; [Що
ж таке ЕвропаТ]; [Психологічна Европа]; Культурний епі-
гонізм; Апологети писаризму; «Соціологічний еквівалент»
трьох критичних оглядів. — У зб.: «Шляхи розвитку укра­
їнської пролетарської літератури…», стор. 47-50; 50-54; 54-
56; 56-57; 57-59; 59-64; 65-72; 73-74.
[Пролог] До книги сто тридцять першої [Без під­
пису]. — «Літературний ярмарок», кн. перша (131). X.,
1928, стор. 1-8.
Україна чи Малоросія? [Уривки]. — У кн.: А. Хвиля
«Від ухилу — у прірву» (Про «Вальдшнепи» Хвильового).
X., ДВУ, 1928.
1929
[Промова на театральному диспуті в Харкові, червень
706
1929. Стенографічний звіт]. — «Радянський театр», ч. 2-3.
X., 1929, стор. 94, 95.
[Пролог] До книги сто тридцять дев’ятої. — «Літе­
ратурний ярмарок», кн. дев’ята (139). X., 1929, стор. 1-6.
[Пролог] До книги сто сорок другої. — «Літературний
ярмарок», кн. дванадцята (142). X., 1929, стор. 1-4.
[Лист з Відня від 22 лютого 1928 р. до газ. «Комуніст»];
В якому відношенні до „хвильовизму» „всі ті»… — У зб.:
«Будівництво радянської України». Випуск І. X., ДВУ,
[1929], стор. 256-267, 199-201.
1930
До читача [Без підпису]; Кричуще божество; Декля­
рація Всеукраїнської Федерації Революційних Радянських
Письменників [М. Хвильовий та інші]. — «Пролітфронт»,
ч. 1. X., 1930, стор. 5-10, 247-252, 280-284.
Кричуще божество. — «Комуніст». X., 1930, 27 січня.
Чим причарувала „Нова генерація» тов. Сухино-Хомен-
ка? — «Пролітфронт», ч. 3. X., 1930, стор. 229-269.
А хто ще сидить на лаві підсудних? — «Харківський
пролетарій», ч. 62. X., 1930, 16 березня; «Радянська освіта»,
ч. 8-9. X., 1930, стор. 9.
Остап Вишня в „світлі» „лівої» балабайки або… —
«Пролітфронт», ч. 4. X., 1930, стор 254-309.
Всеукраїнська Федерація Революційних Радянських
Письменників оголошує себе мобілізованою [Хвильовий,
Микитенко, Пилипенко]. — «Література і мистецтво». X.,
1930, 14 вересня, стор. 6.
[Лист з Відня 22 лютого 1928 р. до газ. «Комуніст»];
Деклярація Всеукраїнської Федерації Революційних Радян­
ських Письменників [М. Хвильовий та інші]. — У кн.: А.
Лейтес і М. Яшек «Десять років української літератури
(1917-1927)». Т. II. Видання друге, значно доповнене та
перероблене. X., ДВУ, 1930, стор. 318-319, 624.
707 Україна чи Малоросія [Уривки]. — У кн.: Е. Ф. Гир-
чак «На два фронта в борьбе с национализмом». Перевод
с украинского, с предисловием Н. А. Скрнпника. М., ГИЗ
1930.
1931
Консолідація української пролетарської літератури.
Скорочений стенографічний звіт загальних зборів Харків­
ської організації ВУСПП, 24. II. 1931 р. Промова тов.
Хвильового. — «Літературна газета», ч. 10. К., 1931, 30
березня, стор. 1-2.
За більшовизацію літературного руху! За консолідацію
пролетарських письменницьких сил! Стенографічний звіт
загальних зборів ВУСПП разом з усіма радянськими пись­
менниками м. Харкова та членами робітничих літератур­
них гуртків. Доповідь тов. Хвильового. — «Гарт», ч. 4. X.,
1931, стор. 129-136.
За консолідацію. — «Червоний шлях», ч. 4. X., 1931,
стор. 88-91.
Харківський з’їзд ВУСППу. Промова тов Хвильового.
— «Вікна», ч. [4]. Л., 1931, стор. 33-34.
[Лист до редакції]. — «Літературна газета», ч. 13. К.,
1931, 30 квітня, стор. 4.
Резолюція загальних зборів ПРОЛІТФРОНТу в справі
консолідації сил пролетарської літератури від 19 січня
1931 [Без підпису]. — «Пролітфронт», ч. 7-8. X., 1931,
стор. 321-326.
1932
Нам є що захищати! — «Літературна газета», ч. 11. К.,
1932, стор. 1.
У день п’ятнадцятиріччя [Співавтор — Г. Епік], —
«Літературна газета», ч. 29-30. к., 1932, стор. 1.
1933
Україна чи Малоросія? (Фрагменти). — «Ми», кн. 1.
Вар., 1933, осінь, стор. 129.
708
1943
«З думок Миколи Хвильового» [Уривки з памфлетів].
— «Студентський прапор», ч. 1. Л., 1943, липень, стор.
24-25.
Україна чи Малоросія? [Уривки]. — «Наші дні», ч. 5.
Л., 1943, стор. 1.
1948
Московські задрипанки. — «Наші позиції», ч. 2. Н.У.,
1948, стор. 60-64.
1954
Україна чи Малоросія? — У кн.: «Від націонал-кому-
нізму до українського антикомуністичного націоналізму»
(А. Хвиля — «Від ухилу — у прірву») [Б.м.]. — 3 видань
ДОБРУСу в США, 1954.
1955
Листи М. Хвильового до А. Любченка [16. XII. 1927 з
Берліну; І. 1928 з Відня; 26. І. 1928 з Відня; II. 1928 з
Відня; 2. НІ. 1928 з Відня]. — У кн.: «Голубі диліжанси».
Листування ваплітян (Матеріяли з архіву Аркадія Люб­
ченка). Упорядкував Юрій Луцький. Н. Й., ОУП «Слово»,
1955, стор. 11-13.
1959
Камо грядеши (Уривки); Думки проти течії (Урив­
ки); Апологети писаризму (Уривки); Україна чи Мало­
росія? (Уривки). — У кн.: Юрій Лавріненко «Розстріляне
Відродження». Антологія, 1917-1933. Мюнхен, Інститут
літерацкі, 1959, стор. 798-811; 812-820; 821-829; 830-831.
1962
Камо грядеши; Думки проти течії; Апологети писа­
ризму; Україна чи Малоросія (Уривки з памфлетів). — У
кн.: «Документи українського комунізму». Н. И., «Пролог»,
1962, стор. 94-131.
709 1963
„Золоте черево» як вихід із репертуарного тупика
(Стенограма однієї розмови); [Пролог] До книги сто трид­
цять дев’ятої; [Пролог] До книги сто сорок другої. — у
кн.: «Легкосиня даль». Ваплітянський збірник. Упорядку­
вання, редакція і примітки Юрія Луцького. Н. Й., «Про­
лог», 1963, стор. 26-33, 34-38, 39-42.
1977
„Золоте черево» як вихід із репертуарного тупика
(Стенограма однієї розмови); [Пролог] До книги сто трид­
цять дев’ятої; [Пролог] До книги сто сорок другої; Вас.
Еллан; Листи М. Хвильового до А. Любченка [16. XII.
1927 з Берліну; І. 1928 з Відня; 26. І. 1928 з Відня; II. 1928 з
Відня; 2. III. 1928 з Відня]; [Лист до А. Любченка від 8
листопада 1926]. — У кн.: «Ваплітянський збірник». Ви­
дання друге, доповнене, під редакцією Юрія Луцького.
Канадський Інститут Українських Студій, «Мозаїка», 1977,
стор. 49-56, 60-63, 68-78, 208-210, 250.
1978
Думки проти течії [Уривки]. — У кн.: «Хрестоматія з
української літератури XX століття». Упорядкували Є. В.
Федоренко та П. Маляр. Н. Й., Шкільна Рада УККА,
1978, стор. 151-152.
1979
Московські задрипанки — У кн.: Р. Задеснянський «Що
нам дав Микола Хвильовий?». Видання третє, перевірене й
доповнене [Б.м.]. — «Критична думка», 1979, стор. 99-104.
ТВОРИ, ЯКІ ПОЯВИЛИСЯ ПІД ПСЕВДОНІМАМИ
1920
Кароль С, Я тепер покохав город [Вірш]. — «Знання»,
ч. 19-20. X., 1920, стор. 3.
710
1921
Уманець Юл., Олелько. — «Жовтень», Збірник присвя­
чений роковинам великої пролетарської революції. X., Все­
український літературний комітет, 1921, 7 листопада, стор.
44^6.
1922
Заноза М., Літературна загадка (Акростих на Вол.
Коряка). — «Арена», ч. 1. X., 1922, стор. 19.
Уманець Юл., Кімната ч. 2. — «Шляхи мистецтва», ч.
І.Х., 1922, стор. 17-21.
Уманець Юл., В очереті. — «Зори грядущего», ч. 2.
1922, стор. 65-82.
1923
Кароль С, Ходожній матеріял в «Новій Україні». —
«Червоний шлях», ч. 2. X., 1923, стор. 304-311.
Кароль С, В. Павлусевич, 3 пісень кохання. — «Чер­
воний шлях», ч. 4-5. X., 1923, стор. 284-285.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.