Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

БІБЛІОГРАФІЯ — 4

Гординський Я., «Літературна критика підсовєтської
України». — Л., Українська Могилянсько-Мазепинська
751 Академія Наук, 1939, стор. 11, 13-15, 40, 42-47, 54, 58-61,
64-67, 69, 70, 75-79, 81, 84, 88, 99, 101, 105, ПО, 116-121, 124.
Николишин С, «Культурна політика большевиків і
український культурний процес» [Публіцистичні рефлексії].
— [Б.м.], 1939, стор. 18-36, 39, 40, 52-54, 71, 80, 85.
Заіуіпі Ь., Бі ипо зсгіиоге исгаіпо є аііге гі//езіопі (СН\у-
Іо\уі). — «Ь’Аи§шІео», ч. 8. Кота, 1939, лютий, стор. 8.
1941
Вол. М., Стара і нова інтелігенція. — «Українське
слово», ч. 57. К., 1941, 14 листопада.
Лащенко О., Стяг вітчизни. — «Література і мистец­
тво», додаток до газ. «Українське слово», ч. 2. К., 1941, 29
жовтня.
Мазепа І., проф., «Україна під червоною Москвою». —
«Пробоєм», 1941, стор. 23, 24.
Гришко В., Останній твір Миколи Хвильового. —
«Український засів», ч. 1. X., 1942, жовтень, стор. 56-61.
Корбут Ю., Романтизм і наше письменство сьогодні.
— «Наші дні», ч. 9. Л., 1942, стор. 5.
«Хроніка». — «Наші дні», ч. 7. Л., 1942, стор. 14.
1943
Брусний І., Розмова про барокко. — «Наші дні», ч. 7.
Л., 1943, стор. 2-3.
«В 10-ліття смерти Хвильового». — «Студентський
прапор», ч. 1. Л., 1943, липень, стор. 24.
Волощук М., Зустріч з А. Любченком. — «Дороги».
1943, жовтень.
Гаморак Ю. [Стефаник Ю.], Три символи М. Хвильо­
вого. — «Краківські вісті», ч. 96. Кр., 1943, 9 травня, стор.
‘Щі
Гординський Я., Стиль Хвильового (В десяті роковини
смерти). — «Краківські вісті», ч. 98. Кр., 1943, 12 травня,
стор. 4; ч. 99, 13 травня, стор. 3-4.
Гординський С, Бій за Европу. В деситиріччя смерти
Миколи Хвильового. — «Наші дні», ч. 5. Л., 1943, стор.
1-2.
Єндик Р., Теорія О. Шпенґлера у М. Хвильового. —
«Наші дні», ч. 5. Л., 1943, стор. 6.
Зеров М., Євразійський ренесанс і пошехонські сосни.
— У кн.: М. Зеров «До джерел». Історично-літературні та
критичні статті. К.-Л., «Українське видавництво», 1943,
стор. 258-265.
Керницький І., З Аркадієм Любченком у Моршині. —
«Наші дні», ч. 5. Л., 1943, стор. 8-9.
Куліш В., Відбиванка у «Слові». — «Наші дні», ч. 5. Л.,
1943, стор. 12.
Любченко А., Його таємниця. — «Наші дні», ч. 5. Л.,
1943, стор. 4-5, 10-12.
Маланюк Є., До проблеми культурного процесу. —
«Наші дні», ч. 9. Л., 1943, стор. 1-2.
«Хроніка». — «Наші дні», ч. 6. Л., 1943, стор. 15.
Цет., Цікава доповідь про М. Хвильового. — «Наші
дні», ч. 6. Л., 1943, стор. 13.
Ткаченко В., Обірване життя. — «Краківські вісті», ч.
98. Кр., 1944, 9 травня, стор. 2-3.
1945
ЕуасЬ Н., Мукоіа КН\уІо\у — СоттипШ апй Раїгіоі.
— «ТЬе ІЛсгаіпіап ()иаг1еггу», ч. 3. Ие\у Уогк, 1945, червень.
Маслов С. І. і Кирилюк Є. П., «Нарис історії україн­
ської літератури». — [Б. м.], Академія Наук УРСР, 1945,
стор. 241.
753 1946
«Вступ». — У кн.: М. Хвильовий, Г. Косинка, О. Слі-
саренко «Оповідання». Гайденав, «Заграва», 1946, стор. 3-5.
Гармаш С. [Костюк Г.], М. Хвильовий і наша доба. —
«Наша боротьба», ч. 2. Мю., 1946, стор. 48-53.
Д. Ю. [Лавріненко Ю.], Роман, що існує лише в легенді
(Післямова до першої частини «Вальдшнепів» М. Хвильо­
вого). — У кн.: Микола Хвильовий «Вальдшнепи». Роман.
Зальцбург, «Нові дні», 1946, стор. 121 + VIII.
К-н П., Від Мазепи до Хвильового. — «Наші вісті»
[Інформаційний періодик ОУН(м)], [Б.м.], 1946, липень,
стор. 8-12.
, Україна і Росія між двома світовими війнами.
— «За самостійність», ч. 6. [Б.м.], 1946, липень, стор. 3-7.
Подоляк Б. [Костюк Г.], Поет юности і сили (Аркадій
Любченко. 7. 3. 1899 — 25. 2. 1945). — У кн.: «МУР».
Альманах ч. І. Штутґарт, «Прометей», 1946, стор. 142-143.
Млиновецький Р. [Бжеський Р.], «Історія українського
народу». Видання перше. [Б. м.], 1946.
Шерех Ю., Стилі сучасної української літератури на
еміграції. — У кн.: «МУР». Альманах ч. І. Штутґарт,
«Прометей», 1946.
1947
«Аґлая». — «Шлях молоді», ч. 5-7. [Б.м.], 1947, стор.
48-55.
Блакитний Є., Шляхом творчих шукань. — «Україн­
ські вісті», ч. 34. Н. У., 1947, 2 липня, стор. 3.
Гармаш Р. [Бжеський Р.], Трагедія М. Хвильового —
трагедія нашого покоління. — «Вежі». Місячник культури.
Зошит І. Мю., 1947, стор. 24-34; Зошит II, 1948, стор.
37-47.
Голубенко П., Ідеологія й світогляд хвильовизму. —
«Орлик», ч. 3. Берхтесґаден, 1947.
754
, Микола Хвильовий і сучасність. — «Орлик», ч.
5. Берхтесґаден, 1947, стор. 8-14.
, В АПЛІТЕ (Вільна Академія Пролетарської Лі­
тератури). — «Орлик», ч. 11. Берхтесґаден, 1947, стор. 5-
9;ч. 12, стор. 5-9.
Гординський С, Микола Хвильовий. — «Українські
вісті», ч. 18. Н. У. 1947, 11 травня, стор. 5.
Горовий Ю., Про український ренесанс XX ст. — «Виз­
вольна політика», ч. 6-7, Мю., 1947.
Гришко В., Останні дні М. Хвильового. — «Українська
трибуна». Мю., 1947, 18 травня.
Дивнич Ю., Українська революція в світлі нашої гро­
мадсько-політичної думки. — «Українські вісті», ч. 4,
Н.У., 1947.
К. П., Донос Андрія Хвилі на Миколу Хвильового. —
«Шлях молоді», ч. 2. [Б.м.], 1947, стор. 26-32.
Корнійчук О., Деякі проблеми розвитку української
літератури. — «Правда», М., 1947, 4 липня.
Лавріненко Ю., Хвильовий на сцені. — «Українські
вісті», ч. 6. Н. У., 1947, 9 лютого.
N.. Драматична студія Гірняка в Баварії. — «Україн­
ські вісті», ч. 5. Н. У., 1947, 2 лютого, стор. 3.
Николишин С, «Культурна політика большевиків і
український культурний процес». — На чужині, [Б. в.],
1947, стор. 22-36, 46, 58, 63, 78, 79, 81, 82, 86, 88, 93, 105,
106.
Николишин С, «Націоналізм у літературі на східніх
українських землях». Видання друге. — На чужині, [Б. в.],
1947, стор. 5, 11-23, 27-29, 31, 32.
Підгайний С, «Українська інтелігенція на Соловках».
— [Б. м.], «Прометей», 1947, стор. 22-23.
Подоляк Б. [Костюк Г.],Три спектаклі. — «Українські
вісті», ч. 8. Н. У., 1947, 23 лютого, стор. 3-4. «Прапори духа». Життя і творчість О. Теліги. Упоряд­
кував О. Жданович. — На чужині, «Сурма», 1947, стор. 97-
100, 115.
Радзикевич В., «Історія української літератури». —
Мю., «Вернигора», 1947, стор. 153-154.
Ромен П., «Вісті з України». В 30-ті роковини Жовт­
невої революції. — [Б.м.], «Сурма», 1947, стор. 39, 45, 66,
68, 72, 74, 77-79.
Трохименко П., «Московсько-большевицький імперія-
лізм на Україні». — [Б.м.], Накладом ОУН на чужині,
1947, стор. 9.
‘,’.• Ч. П., «Юнацька боротьба» — журнал української ре­
волюційної молоді, ч. 1 [Відгук на статтю М. Шульги про
вплив М. Хвильового на молодь Наддніпрянщини]. —
«Шлях молоді», [Журнал молоді ОУН(м)], ч. 5-7, [Б.м.],
1947, стор. 67-74.
Шульга М., «Про молодь Наддніпрянщини». — Пар.-
Ліон, [Б.в.], 1947, стор. 6-10, 14, 15, 18.
Шуменко Д., Український націоналізм і «донцовщина».
— «Шлях молоді», ч. 1. [Б.м.], 1947, стор. 22-25.
, Микола Хвильовий і українська молодь. —
«Шлях молоді», ч. 2. [Б.м.], 1947, травень, стор. 22-25.
, Українська молодь у боротьбі за освіту і укра­
їнську культуру. — «Шлях молоді», ч. 4. [Б.м.], 1947, стор.
6-Ю.
Ю. Л. [Лавріненко Ю.], Хвильовий на сцені. — «Україн­
ські вісті», ч. 6. Н. У., 1947, 9 лютого, стор. 3-4.
1948
Ган О., «Трагедія Миколи Хвильового». — [Н. У.],
«Прометей», [1948], 77 стор.
Гармаш Р. [Бжеський Р.], «Трагедія М. Хвильового —
трагедія нашого покоління». — [Б. м.], «Українська кри­
тична думка», 1948, 80 стор.
756
Голубенко П., ВАПНІТЕ (Вільна Академія Пролетар­
ської Літератури). — «Орлик», ч. 1, ч. 2, ч. З, ч. 4, ч. 5.
Берхтесґаден, 1948.
, «ВАПЛІТЕ». — [Б. м.], «Орлик», 1948.
— > Шевченко і Хвильовий. — «Українські вісті»», ч.
21. Н. У., 1948, 10 березня, стор. 3.
Гординський С, Чому він вернувся? (До 15-ліття смерти
М. Хвильового). — «Свобода», ч. ПО. Джерзі Ситі, Н. Дж.,
1948, 13 травня, стор. 2.
Горенко О., Микола Хвильовий на сцені. — «Арка», ч.
5. Мю., 1948, стор. 56-57.
Дивнич Ю. [Лавріненко Ю.], В дзеркалі страшної до­
би (Нова прем’єра студії Гірняка «Зайві люди» — інсце­
нізація повісти «Санаторійна зона» М. Хвильового,). —
«Українські вісті», ч. 26. Н. У., 1948, 27 березня, стор. 3.
, Думки під час проби (До прем’єри «Зайвих лю­
дей» в театрі-студії И. Гірняка). — «Українські вісті», ч. 20.
Н. У., 1948, 6 березня, стор. 4.
, Перша цеглина до біографії Миколи Хвильового.
— «Українські вісті», ч. 6. Н. У., 1948, 17 січня, стор. 4.
, Скрипник і Хвильовий (Думки до п’ятнадцяти­
річчя смерти). — «Українські вісті», ч. 40. Н. У., 1948, 15
травня, стор. 2.
Ізарський О., О. Ган «Трагедія Миколи Хвильового».
— «Арка», ч. 3-4. Мю., 1948, стор. 79-80.
Ковалів Б., Микола Хвильовий знову на сцені [Про
інсценізацію студії Йосипа Гірняка «Мати і Я», «Санато­
рійна зона», «Зайві люди»]. — «Час», Фюрт, 1948, 28
березня.
Кошелівець І., Перед примарою «санаторійної зони».
(Рефлексії з одного диспуту). — «Українські вісті», ч. 28. Н.
У., 1948, 3 квітня, стор. 3.
Лавріненко Ю., Скрипник і Хвильовий (Думка до п’ят-
757 надцятиріччя смерти). — «Українські вісті», ч. 40. Н. У.,
1948, 15 травня.
Любченко А., Микола Хвильовий і голод на Україні. —
«Шлях молоді», ч. 4-5. [Б.м.], 1948, квітень-травень, стор.
3-8.
Лясковець М. [Мосендз Л.], «Микола Хвильовий». Ле­
генда та дійсність. — Зальцбурґ-Інсбрук, «Звено», 1948,
23 стор.
Майдан В., Розвиток українського типа-революціоне-
ра. — «Юний націоналіст» [Журнал юнацтва ОУН(м)], ч.
5. [Б.м.], 1948, листопад, стор. 22-25.
Маланюк Є., Хвильовий — письменник. — «Українська
трибуна». Мю., 1948, 30 травня.
Пеко П., Пролог трагедії (Народження Миколи Хви­
льового). — «Літературно-науковий збірник», ч. 3. Корю-
ґен-Кіль, К.Н.В., 1948, стор. 21-55.
Сталий И., Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК
КП(б)У. — У кн.: И. Сталий «Сочинения». Том 8. М.,
Госполитиздат, 1948, стор. 149-154.
Степ Ю., Боротьба проти окупанта на Східніх Укра­
їнських Землях. — «За самостійність», ч. 3-4 [Орган
ОУН(м)], [Б.м.], 1948, стор. 26-28.
Стерно Т., [Про статтю Р. Гармаша «Трагедія М. Хви­
льового»]. — «Українські вісті», ч. 2-3. Н. У., 1948.
Стоян Б., Микола Хвильовий (1933-1948). — «Українські
вісті», ч. 10. Н. У., 1948, 15 травня, стор. 3-4.
«Театр Хвильового» (Порядком обговорення вистави
«Зайві люди» в театрі-студії Гірняка). — «Українська три­
буна». Мю., 1948, 20 травня, стор. 4-5.
«Тези ідеологічної конференції ОУН». (Червень-липень
1948). — [Б.м.], Накладом ОУЩм], 1948, стор. 23-25.
«Хвильовий — письменник» — «Українська трибуна».
Мю., 1948, 30 травня, стор. 6-7.
758
Шевчук Гр., Тойнбі чи Хвильовий, або про межі ораку­
лів сучасности. — «Українська трибуна». Мю., 1948, 19
серпня, стор. 4; 26 серпня, стор. 4.
Шерех Ю., проф., Четвертий Харків. — «Студентсь­
кий вісник», ч. 2. Мю., 1948, стор. 19-32.
1949
Багряний І., «Дніпро впадає в Чорне море». — [Б.м.],
Ідеологічно-пропаґандивний відділ при ЦК УРДП, 1949,
стор. 11,23, 29, 31,32.
Ващенко Г., «Хвильовий і хвильовісти». — Мю., ЦК
СУМ, 1949, 10 стор.
Гришко В. І., «Червоне й чорне». — [Б.м.], 1949, стор.
32-39.
Підгайний С, «Недостріляні». Частина друга. — [Б.м.],
«Україна», 1949, стор. 25-28.
1951
Бойко Ю., «На головній магістралі». — На чужині, [Б.
в.], 1951, стор. 82, 84, 86, 90-137, 147.
Любченко А., «Щоденник». — Т., «Нові дні», 1951.
1952
Бугайов М., Знаменна сторінка в історії Комуністич­
ної партії України (До 25-річчя десятого з’їзду КП(б)
України). — «Радянська Україна». К., 1952, 22 листопада.
«Замість передмови» [Від в-ва «Українських вістей»].
— У кн.: Микола Хвильовий «Вальдшнепи». Роман [Б. м.],
«Україна», 1952, стор. 1-35.
Кобець О., Голос ворога про II ч. «Вальдшнепів» М.
Хвильового. — «Українське слово», ч. 632. Пар., 1952, 20
грудня, стор. 5.
«Микола Хвильовий». — У кн.: В. Радзикевич «Укра­
їнська література 20-го століття». Праці літературознавчої
комісії НТШ. Ф., «Америка», 1952, стор. 110-111.
759 О. А., Хвильовизм і визвольна боротьба України (Ре­
флексії і думки над сторінками совєтської преси). — «Укра­
їнська думка», ч. 300. Лондон, 1952, 11 грудня, стор. 2.
Русальський Вол., Микола Хвильовий — буревісник
України (До 18-річчя (13 травня 1933) з дня смерти). —
«Єдність», ч. 15. Аделяїда, 1952, 4 травня, стор. 5.
Туркало К., Україна в 20-их роках XX століття. — У
кн.: «Альманах Українського Народного Союзу, 1952».
Джерзі Ситі, Н. Дж., УНС, 1952, стор. 26-38.
1953
Бендер В., …А професор бешкетує. — «Українські вісті»,
ч. 57. Н.У., 1953, 16 червня.
Білозер В., Микола Хвильовий і ми. — «Українські
вісті», ч. 71. Н. У., 1953, стор. 3-4.
Бойко Ю., Микола Хвильовий. — «Українське слово»,
ч. 621. Пар., 1953, 4 жовтня, стор. 3.
, Ще раз про М. Хвильового. — «Українське
слово», ч. 622. Пар., 1953, 11 жовтня, стор. 5; «Українські
вісті», ч. 79. Н. У., 1953, стор. 2-4.
Борисевич Л., В ім’я історичної справедливости. —
«Народна воля», ч. 52. Скрантон, 1953, 31 грудня.
Булат В., Мандрівнику, йди і скажи Україні, що ми
тут лежимо, вірні її законам… — «Сучасна Україна», ч.
10. Мю., 1953, 17 травня, стор. 1.
Ващенко Г., Микола Хвильовий як письменник і лю­
дина. — У кн.: «Український ренесанс XX століття». — Т.,
«На варті», 1953, стор. 44-57.
, Не перекручуйте минулого України. — «Укра­
їнський самостійник», ч. 5. Мю., 1953, 1 лютого, стор. 3.
> Король голий (Як довго ще будуть чекісти,
Хвильовий і кумпанія, підношені до висоти українських
національних героїв?) — «Український самостійник», ч. 22.
Мю., 1953, 31 травня, стор. 3-4.
760
Вільнодумний І., Крапки над і. — «Українські вісті».
Н.У., 1953, ЗО липня, стор. 2.
Голубенко П., Трагедія Гоголя і Хвильового. — «Укра­
їнське слово», ч. 601. Пар., 1953, 17 травня; ч. 602, 24
травня.
, Хвильовий і хвильовизм. — «Українське слово»,
ч. 603. Пар., 1953, 31 травня.
> Два ювілеї і наші дискусії. — «Самостійна Укра­
їна», ч. 3-4, Чк., 1953, стор. 22-24.
, «Наречена» — образ України і національна про­
блема в творчості Миколи Хвильового. — «Самостійна
Україна», ч. 5-6. Чк., 1953, стор. 7-11.
, Куди ведуть дороги шведських могил. — «Сво­
бода», ч. 7. Джерзі Ситі, Н. Дж., 1953.
, Хвильовий і хвильовизм. — «Український Про-
метей», ч. 19. 1953.
, Шевченко і Хвильовий. — «Українські вісті», ч.
21. Н. У., 1953.
, Куди летіли «вальдшнепи». — «Українські вісті»,
ч. 38, ч. 39, ч. 40. Н. У., 1953.
Ґабода Ю., Ще в справі Хвильового. — «Гомін Укра­
їни». Т., 1953, 27 червня.
> Хай говорить сам Хвильовий (Піднімаємо дис­
кусію в справі напасти «Українських вістей» на проф. Г.
Ващенка). — «Український самостійник», ч. 30. Мю., 1953,
26 липня.
Д-ка 3., Осуд Хвильового (До питання Хвильового і
хвильовизму). — «Народна воля». Скрантон, 1953, 10 ве­
ресня.
Єрмінів В., Як це було… 20 років тому. — У кн.: «Ка-
лендар-альманах, 1953». Буенос-Айрес, «Відродження», 1953,
стор. 66-70.
761 Жданович О. [Штуль О.], Жовч розливається на душу.
— «Українське слово», ч. 629. Пар., 1953, 29 листопада.
Звичайна О., Чи справді вбивство не є злочин? — «На­
родна воля», ч. 46. Скрантон, 1953, 19 листопада; ч. 47, 26
листопада.
Зінкевич О., Дивна співзвучність обвинувачень. — «Укра­
їнське слово», ч. 605. Пар., 1953, 14 червня, стор. 3; ч. 606,
21 червня, стор. 3.
, Українська молодь і річниця Жовтневої рево­
люції. — «Смолоскип», ч. 10. Пар., 1953, жовтень, стор.
1-2.
«Камо грядеши?». — «Меч і воля», ч. 10. Мю., 1953,
стор. 7, 14.
Куліш А., Спогади про М. Куліша. — «Овид», ч. 10-11.
Буенос-Айрес, 1953, жовтень-листопад, стор. 3-4.
Ьа\\тупепко У., «ІЛсгаіпіап Соттипівт апй ЗОУІЄІ Кшхіап
Роїісу Ю^/агй іНе Шгаіпе». Ап Аппоіаіесі ВіЬІіовгарпу, 1917-
1953. Егіііео’ Ьу Бауісі Ооіс-зіеіп. — №\у Уогк, Кеїеагсп
Рго§гат оп іЬе ІІ8.8.К., 1953, ра§е 454.
ЛІТ. Р., Хвильовий і Шумський (Хвильовий це ТІЛЬКИ
частина української комуністичної опозиції). — «Народна
воля», ч. 43. Скрантон, 1953, 29 жовтня; ч. 44, 5 листопада;
ч. 45, 12 листопада.
Лю., 20-річчя смерти Хвильового. — «Сучасна Україна»,
ч. 15. Мю., 1953, 26 липня, стор. 8.
М. І., Двадцятиріччя з дня смерти Хвильового. —
«Сучасна Україна», ч. 10. Мю., 1953, 17 травня, стор. 7.
Мойсеева Л., Чи є право на злочин? — «Український
самостійник», ч. 17. Мю., 1953, 26 квітня, стор. 4.
Мовчан Ю., Похорон Хвильового. — У кн.: «Календар-
альманах». Буенос-Айрес, «Відродження», 1953, стор. 61-65.
Наняк І., Голоси літературних критиків про Хвильо­
вого. — «Народна воля». Скрантон, 1953, 8, 15 і 22 жовтня.
762
О., Лист одного «комсомольця». — «Українські вісті»,
ч. 14. Н.У., 1953, стор. 2-3.
Панас С, Бог чи провокатор. — «Меч і воля», ч. 10.
Мю., 1953, стор. 9-14.
, Дивні «діла» Юрія Дивнича (Джерела і шляхи
хвильовизму). — «Український самостійник», ч. 34. Мю.,
1953, 24 серпня, стор. 3-4; ч. 35, 30 серпня, стор. 4-5.
Петриченко С, Новий ідеолог в «Українському само­
стійнику». — «Українське слово», ч. 621. Пар., 1953, 4
жовтня, стор. 3-4.
П. Л., Постать, яка не дає спати Москві (До 20-річчя
смерти Миколи Хвильового). — «Українські вісті», ч. 14.
Н.У., 1953, стор. 3.
Стайківський Ф., Професор Непритомний. — «Україн­
ські вісті», ч. 55. Н.У., 1953, 9 липня, стор. 3-4.
, Національні герої. — «Українські вісті». Н.У.,
1953, 30 липня, стор. 2.
Старий В., Зустрічі з М. Хвильовим. — У кн.: «Ка-
лендар-альманах, 1953». Буенос-Айрес, «Відродження»,
1953, стор. 46-59.
Стефанів С, Патріот, та не дуже (В справі М. Хви­
льового). — «Народна воля». Скрантон, 1953, 5 листопада.
Творимірський А., Провина і покута Хвильового (Два
підставові питання про громадську поведінку Хвильового).
— «Народна воля», ч. 48. Скрантон, 1953, 3 грудня; ч. 49,
10 грудня.
«Українські комуністи в боротьбі проти Москви». —
«Сучасна Україна», ч. 12. Мю., 1953, стор. 3.
Шадира Б., Чекіст Хвильовий. — «Український само­
стійник». Мю., 1953, 27 вересня.
Шевченко О., Недолугі напади. — «Українське слово»,
ч. 611. Пар., 1953, 26 липня, стор. 3.
№ Шерех Ю., Хвильовий без політики (1933 — 13. V. —
1953). — «Нові ДНІ», Ч. 40. Т., 1953, травень, стор. 2-6.
1954,
Андрієвський Дм., Не викликаймо вовка з лісу. —
«Українське слово», ч. 658. Пар., 1954, 20 червня, стор. 2.
Багряний І., Фронт брехні й аморальности. — «Україн­
ський Прометей», ч. 41-42. Н. У., 1954.
Винар Л., ВАПЛІТЕ і технічно-мистецька група «А».
— «Смолоскип», ч. 3. Пар., 1954, березень, стор. 3-4.
Волощук М., Зустріч з А. Любченком. — «Смолоскип»,
ч. 5. Пар., 1954, травень, стор. 7.
Голубенко П., Покоління 20-их років. — «Розбудова
держави», ч. 4. Денвер, «Зарево», 1954-1955, зима, стор. 1-6.
Гришко В.І., «Україна сьогодні і ми». — Т.-Н.И., «Мо­
лода Україна», 1954, стор. 60-63, 65, 66.
Гудовський А. [Ґудзовський А.], Вступне слово. — У
кн.: «Від націонал-комунізму до українського антикомуні­
стичного націоналізму (А. Хвиля — „Від ухилу — у прір­
ву»)». США, 3 видань ДОБРУСу, 1954, стор. 1-4.
«Диспут» (Уривки стенограми диспуту 24 травня
1925 р. при місцкомі УАН). — «Смолоскип», ч. 3. Пар.,
1954, березень, стор. 5.
Єндик Р., Донцов і Хвильовий. — «Розбудова держави»,
журнал «Зарево», ч. 2. Клівленд, 1954, літо, стор. 21-25.
Загул Д., Греко-римські мотиви (Дистихи Хвильово­
го). — «Смолоскип», ч. 3. Пар., 1954, березень, стор. 6.
Звичайна О., Наклеп є справді злочин. — «Гомін Укра­
їни», ч. 9. Т., 1954, 28 лютого, стор. 8; ч. 10, 6 березня,
стор. 10-11.
Кухар Р., Невиправдане звеличування. — «Америка».
Ф., 1954, 26 серпня, стор. 2.
Мельник В., «Українські хрестоносці». — Мю., 1954.
764
Плющ В., «Правда про хвильовизм». — Мю., Спілка
Визволення України, 1954, 63 стор.
«Пропаганда „хвильовизму»». — «Українець-час», ч. 7.
Пар., 1954, стор. 3.
Т., Євген Маланюк про Миколу Хвильового. — «Літе­
ратура, мистецтво, розвага», стор. в газ. «Свобода», ч. 20.
Джерзі Ситі, Н. Дж., 1954, 12 лютого, стор. 3.
Хвиля А., Від ухилу — у прірву. — У кн.: «Від націонал-
комунізму до українського антикомуністичного націоналіз­
му» (А. Хвиля — „Від ухилу — у прірву»). США, 3 видань
ДОБРУСу, 1954, стор. 6-29.
Цимбалістий Б., Проти сектярства (3 приводу дис­
кусії про М. Хвильового). — «Сучасна Україна», ч. 21.
Мю., 1954, 24 жовтня, стор. 7-8; ч. 22, 7 листопада, стор.
7-8; ч. 23, 21 листопада, стор. 11.
1955
Антоненко-Давидович Б., «Землею українською». —
Філядельнія, «Київ», 1955, стор. 68, 72.
Білодід І., Боротьба за принцип соціалістичного реа­
лізму в мові і стилі української прози довоєнного часу. —
У кн.: «Питання української радянської літератури». Літе­
ратурно-критичні статті. К., «Радянський письменник»,
1955, стор. 134-136, 140, 145.
Бойко Ю., Замість передмови. — У кн.: «У сяйві на­
шого Києва». На чужині, 1955, стор. 22-26.
, Образ колективізації в оповіданні М. Хвильо­
вого. — У кн.: «Календар-альманах» за 1955 р. Пар., В-во
ПУДФ, 1955, стор. 121-124.
Голубенко П., Молодь 20-их років. — «Смолоскип», ч.
4. Пар., 1955, квітень, стор. 3-5.
«Голубі диліжанси». Листування Ваплітян (Матеріяли
з архіву Аркадія Любченка). Упорядкував Юрій Луцький.
— Н. Й., «Слово», 1955, 47 стор.
765 Задеснянський Р. [Бжеський Р.], «Що нам дав Микола
Хвильовий». — [Б. м.], «Українська критична думка», 1955,
ПО стор.
Ізюмський П., Засліпленість. — «Український селянин»,
ч. 1. Мю., 1955, січень, стор. 3-4.
Кармазин Дм., Український націоналізм в УРСР. — У
зб.: «ОУН, 1929-1954». Пар., ПУДФ, 1955, стор. 103-114.
Куліш А., Спогади про Миколу Куліша. — У кн.: Ми­
кола Куліш «Твори». Н. Й., УВАН у США, 1955, стор.
400-420.
Островерха М., «Чорнокнижник із Зубрівки. Хвильовий
і хвильовизм». — Н. Й., Накладом автора, 1955, 32 стор.
Петров В., Українська інтелігенція — жертва больше-
вццького терору. Микола Хвильовий (1893-1933). — «Укра­
їнська літературна газета», ч. 4. Мю., 1955, стор. 7; ч. 5,
стор. 4.
«Питання української радянської літератури». — К.,
«Радянський письменник», 1955, стор. 114, 135, 136.
Філоненко П., Кого хвильовисти паплюжать. — «Укра­
їнський селянин», ч. 1. Мю., 1955, січень, стор. З
Шигимага П. І., Факти до біографії Миколи Хвильо­
вого. — «Вперед». Мю., 1955, листопад, стор. 5-6.
Шуменко Д., Друга частина «Вальдшнепів». — «Смо­
лоскип», ч. 5. Пар., 1955, травень, стор. 7-8.
1956
«Большевики про М. Хвильового». — «Смолоскип», ч.
7. Пар., 1956, липень, стор. 6.
Глобенко М., Історія української совєтської літера­
тури в офіційній інтерпретації. — У кн.: «Український
збірник», кн. 7. Мю., Інститут для вивчення СССР, 1956,
стор. 31,42,43,44.
ОтуІгузЬуп, В., «Мозсом апйіпе ІЛсгаіпе. 1918-1953».—
№\у Уогк, Вооктап Аз&осіаіез, 1956.
766
Коваленко В. Я.,Богодухівщина в часи Хвильового
(Спогади до біографії письменника). — «Вперед», ч. 12.
Мю., 1956, грудень, стор. 7-8.
Ьискуі, С. 8. N.. «Піегагу РоШісв іп іНе 5о\іег ІЛсгаіпе.
1917-1934». — КЄМУ Уогк, СоїитЬіа ІМуегзіїу Рге88, 1956,
323 стор.
Маланюк Є., 13 травня 1933 року. — «Київ», ч. 1. Ф.,
1956, січень-лютий, стор. 28-32.
Наддніпрянець В., «Українські націонал-комуністи. їх
роля у визвольній боротьбі України 1917-1956 рр.» — Мю.,
Політичний відділ Української Національної Ґвардії, 1956,
стор. 7, 34-61, 74, 86-88, 90, 91, 95, 96.
Новиченко Л., «Поезія і революція». Творчість П. Ти­
чини в перші післяжовтневі роки. — К., «Радянський пись­
менник», 1956, стор. 153.
1957
Андрієвський Д., Комуністична єресь. — «Самостійна
Україна», ч. 6. Чк., 1957, червень, стор. 6-9.
«Історія української літератури». За редакцією О. Бі-
лецького. Том 2. — К., АН УРСР, 1957, стор. 60, 84, 89,
94-100, 138,139, 151,465,672.
Лавріненко Ю., Література межевої ситуації. —
«Українська літературна газета», ч. 6. Мю., 1957, стор. 1-2,
6.
Луцький Ю., Джерела до історії ВАПНІТЕ. — У кн.:
«Збірник „Української літературної газети». 1956». Мю.,
«Українське товариство закордонних студій», 1957, стор.
247-266.
Іддскуі, 3. 8. N.. ТЬе ВаШе/ог Піегаїиге іп іНе ЗОУІЄІ
Штате. А Ооситепіагу 8іи<іу оі» УАРІЛТЕ (1925-28) —
«Нагуага» 81ауіс 8іиоЧе8», Уоі. III, 1957, стор. 227-246.
Ромен П., Микитенко проти Хвильового. — «Україн­
ські вісті», ч. 47. Н.У., 1957.
57 1958
Глобенко М., Чого ж так сосни гудуть. — «Україн­
ська літературна газета», ч. 8. Мю., 1958, серпень, стор.
1-2.
Гришко В., «Молода Україна пореволюційного сорока­
ліття під совєтами». — Н.У., «Українські вісті», 1958,
стор. 32, 43-49, 57-59, 77-82, 85, 94, 98, 159, 188-190, 209,
212-213.
Донцов Д., «Дві літератури нашої доби». — Т., «Гомін
України», 1958, стор. 62, 63, 73, 77, 82, 84, 86, 93, 94, 100,
101,103,104,107, 169,227.
Емеляненко Г., Торжество ленінської національної по­
літики Комуністичної партії. — «Комуніст України», ч.
6. К., 1958, стор. 47.
«Ьеііегаїша исгаіпа». — У кн.: «8іогіа <1е11а ІеІІегаШга
тосіегпе сГЕигоре є сі’Атегіса». БігеИа (іа Сагіо Ре11е§гіпі.
Мііапо, Рг. Уа11аг(іі, 1958, стор. 249-259.
Макух І., д-р, «На народній службі». — Д., Українська
Вільна Громада Америки, 1958, стор. 310, 365.
Оглоблин-Глобенко М., Микола Хвильовий; Літера­
тура підсовєтської України. Українська проза 1920 — по­
чатку 1930 років. — У кн.: М. Оглоблин-Глобенко «Істо-
рико-літературні статті». Упорядкував І. Кошелівець. Н.Й.-
Пар.-Мю., Записки НТШ, Том СЬХУН, 1958, стор. 60-69;
82-84, 86-100, 103, 107, 108, 116; 127-129, 132, 133, 137.
Р. О., «Регабілітаційну еру» обірвано. — «Література,
мистецтво, розвага», сторінка в газ. «Свобода». Джерзі
Ситі, Н. Дж.,1958, 23 травня, стор. 6.
1959
Бойко Ю., Ідеологія українського націоналізму. —
«Самостійна Україна», ч. 5. Чк., 1959, грудень, стор. 11, 14,
15.
768
«Бурхливий романтик». — «Українське слово», ч. 903.
Пар., 1959, 1 березня, стор. З, 4; ч. 904, 8 березня, стор. 5,
6.
Голубенко П., Мазепинство Хвильового. — «Нові дні»,
ч. 112. Т., 1959, стор. 2-4.
Зеров М., Евразійський ренесанс і пошехонські сосни.
— У кн.: Юрій Лавріненко «Розстріляне Відродження.
Антологія 1917-1933». Мю., Інститут літерацкі, 1959, стор.
832-836.
Кобець О., Незабутні дні і люди українського рене­
сансу. — «Українське слово», ч. 938. Пар., 1959, 1 листо­
пада, стор. З, 4; ч. 939, 8 листопада, стор. 5; ч. 940, 15
листопада, стор. З, 5.
«Культурне будівництво в Українській РСР». Важли­
віші рішення Комуністичної партії і радянського уряду.
1917-1959. Том І. — К., Держполітвидав України, 1959,
стор. 354, 490, 847, 851, 852, 855.
Лавріненко Ю., Микола Хвильовий (Літературна силь-
ветка); Література вітаїзму, 1917-1933. — У кн.: «Роз­
стріляне Відродження. Антологія 1917-1933». Мю., Інсти­
тут літерацкі, 1959, стор. 393-405; 931-967.
Новиченко Л., На позовах з істиною. — «Вітчизна», ч.
12. К., 1959, грудень, стор. 177-179, 181-186.
О. Е., Аиіиппо. [Збірка опов. М. Хвильового «Осінь»].
— У кн.: «Біхіопагіо Іеііегагіо Вошріапі сіеііе Ореге є сіеі
регвопа88І <іі Іи«і і Іетрі є сіє ШНе 1е іеііагаїиге». Мііапо,
Уаіепііпо Вотріапі ЕоЧіоге, 1959, стор. 326.
Петров В., «Українські культурні діячі У РСР 1920-1940
жертви більшовицького терору». — Н. Й., «Пролог», 1959,
стор. 22-31..
Рігег, 3., ІЛсгаіпіап ІУгііегх’ Кешіапсе ю Соттипінт. —
«Тпош»пІ Ра11егп8»^о. 6, 1959, стор. 63-89.
769 «СНчуІ}ОУіуі Мукоіа». — У кн.: «Віаиег ^уетЬег». ІЛсга-
іпівсЬе еггаЬІег ипвегев ]аЬгЬипсіегІ8. НеісІе1Ьег§, ^оп»{>ап{>
КоїЬе Уегіа^, 1959, стор. 372.
1960
АУ., і., «8іогіех /гот іпе ІІкгаіпе» Ьу Мукоіа Кпууіоуу.
— «Сіїігеп-Асіуегіівег». АиЬигп, N. У., 1960, ОесетЬег 31.
«ВАПЛІТЕ». — У кн.: «Українська Радянська Енцикло­
педія». Том 2. К., АН УРСР, 1960, стор. 219.
\Уе8ІгеісЬ, В., «Зіогіез /гот іНе ІІкгаіпе» Ьу Мукоіа
Кп\уІо\у. — «ТЬе ТгіЬипе ВооквЬеІЬ. 1960, ОесетЬег 17.
«Гарт». — У кн.: «Українська Радянська Енциклопе­
дія». Том 3. К., АН УРСР, 1960, стор. 139.
Етегвоп, N. Е., «Зіогіех /гот іНе 1/кгаіпе» Ьу Мукоіа
Кпууіоуу. — «Іішоп-Випеїт». \Уа11а-\Уа11а, ХУавЬ., 1960,
ОесетЬег 25.
Зінкевич О., За яке визначення України. — «Смоло­
скип», ч. 11. Б., 1960, березень-квітень, стор. 2-3.
Ковііик, Н., «8іаІіпШ Киїе іп те ІІкгаіпе». А 8іис1у оі
іЬе Оесасіе оі» Ма88 Теггог (1929-1939). — №* Уогк,
Ргае§ег, 1960, стор. 47-49, 62, 143-146.
Кравців Б., «На багряному коні революції». — Н. И.,
«Пролог», 1960, стор. 19, 52.
Ьискуі, С, Іпігосіисііоп. — У кн.: Мукоіа КЬууІоуу
«8І0ГІЄ8 Ггот іЬе ІІкгаіпе». Тгапвіаіесі апсі ап Іпігосіисііоп Ьу
Сеог§е 8. N. Ьиску). №ІУ Уогк, РЬПоворЬісаІ ЬіЬгагу, 1960,
стор. 1-13.
Кісіеоиі, 5., «Зіогіех/гот іНе ІІкгаіпе» Ьу Мукоіа Кпху-
Іоху. — «ТЬе N6*8 апсі Соигіег». СЬагІевЮп, 8.С., 1960,
Дапиагу 1.
8апс1ег, Н. О., [Рецензія на кн.: «Віаиег ^уетЬег»]. —
«Оіе \Уе11». НатЬиге, 1960, 17 8ерІетЬег.
Теггу, УУ. і., Воокх апй АиіНогз. «8іогіез /гот іНе Ш-
АШ
гаіпе» Ьу Мукоіа Кпууіоуу. — «ТЬе Мотіп^ Саіі». Раїїег-
воп, N. 5., 1960, ОесетЬег 23.
Чапленко В., «Пропащі сили». Українське письменство
під комуністичним режимом 1920-1933. — Вінніпег, УВАН,
1960, стор. 5, 6, 16, 19, 24, 26, 27, 30, 33-35, 37-44, 47, 48, 50,
57-75, 78-80, 87, 89, 97, 98, 124, 139.
1961
Уаікепіег, Е. К., «8іогіез /гот іпе ІІкгаіпе» Ьу Мукоіа
КНууІоуу. — «ЬіЬгагу Іоигпаї», 1961, Іапиагу 15.
Глобенко М., Дорогою ціною. — У кн.: «З літератур­
ної спадщини». Пар., Національне видавництво в Европі,
1961, стор. 197-203.
Горбач А. Г., Німецькі голоси про антологію україн­
ської прози. — «Сучасність», ч. 2. Мю., 1961, стор. 105-110.
Г-ч А. Г. [Горбач А. Г.], Хвильовий англійською мовою.
— «Сучасність», ч. 2. Мю., 1961, стор. 114.
К. М., Кпууіоуу, Мукоіа «8іогіех /гот іпе ІІкгаіпе». —
«Тгісіепі», ч. 1. Чк., ТЬе ІГсгаіпіап №ііопа1 УоиіЬ Ресіегаїіоп
оі Атегіса (МУН), 1961, стор. 13.
Ьискуі, С, Шгаіпіхске Піегаїиг. — У кн.: «Ьехікоп <1ег
\УеН1іІегаІиг іп 20 ІаЬгЬипсІегІ. Егвіе ипсі г^еііе АиЯаЈе.
Том 2. РгеіЬигв, Негсіег, 1961, стор. 1129-1135.
Ш§епІ, 8., Ітрогіапі Кеайіщ. «8іогіе$ /гот іпе ІІкгаіпе»
Ьу Мукоіа Кп\уІо\у. — «Оге^оп .Іоигпаї», 1961, РеЬгиагу
12.
«Кей Нізіогу. «8іогіе5 /гот іпе ІІкгаіпе» Ьу Мукоіа Кп\у-
Іоуу» — «ТЬе Засгатепіо ї_Гпіоп», 1961, МагсЬ 5.
Кисіпуску Ь. І., «8іогіех /гот іНе ІІкгаіпе» Ьу Мукоіа
Кпхуіоху. — «81ауіс КЄУІЄ*», УОІ. XX, N0. З, 1961, ОсІоЬег.
Рагк, XV. Е., Роу/ег/иі Ьиі Оіооту Таїе Ьу ІІ88К КЄУО-
Іиііопагу. «8іогіех /гот іНе ІІкгаіпе» Ьу Мукоіа Кп\уІо\у. —
«8ауаппаЬ Могпіп§ №*8 Ма^агіпе», 1961, РеЬгиагу 5.
ЩШІ\ 1962
«Документи українського комунізму». — Н. Й., «Про­
лог», 1962, стор. З, 4, 20, 21.
Кобилецький Ю., Літературно-публіцистична спад­
щина їв. Микитенка. — У кн.: «Іван Микитенко. На
фронті літератури 1927-1937». К., «Радянський письмен­
ник», 1962, стор. 8-11.
«Літературний ярмарок». — У кн.: «Українська Ра­
дянська Енциклопедія». Том. 8. К., АН УРСР, 1962, стор.
219.
Маланюк Є., Буряне поліття 1917-1927; Репліка; 13
травня 1933 року. — У кн.: Є. Маланюк «Книга спосте­
режень». [Том І]. Т., «Гомін України», 1962, стор. 11-32;
73-81, 260-268.
, «Книга спостережень». [Том І]. — Т., «Гомін
України», 1962, стор. 11-32, 71, 73-81, 106, 126, 158, 164,
171, 239, 240, 260-269, 289, 292, 294-296, 230, 321, 325, 338.
Микитенко І., Пролетарська література за доби ре­
конструкції (3 доповіді на II з’їзді ВУСППу); За гегемонію
пролетарської літератури (Доповідь на пленумі ради
ВУСППу); В хвилини спогадів. — У кн.: Іван Микитенко
«На фронті літератури 1927-1937». Ред. та передм. Ю. Ко-
билецького, упорядк. О. І. Микитенко. — К., «Радянський
письменник», 1962, стор. 39, 41, 44, 51, 54; 87, 94, 111; 295,
296, 306, 312.
Нал. Н., Скрипник, Хвильовий, Каґановіч і Шумський.
— «Народня воля». Скрантон, Па., 1962, 29 березня, стор.
1,7-
Р., V., Мукоіа КпхуІо\у (1893-1933). — У кн.: «Яшвіап
Оррге88Іоп іп ІЛсгаіпе». Керойз апсі гіоситепія. Ьоініоп,
ІЛсгаіпіап РиЬИїЬегв Ш., 1962, стор. 96-99.
«Кшзіап орргешоп іп ІЛсгаіпе». КероПз апсі сіосшпепів.
— Ьошіоп, ІЛсгаіпіап РиЬІікпегз Ьіа\, 1962, стор. 23, 24, 31,
70, 75, 77, 86, 96-99, 102, 108.
772
ЗиШуапї, К.., «ЗОУІЄІ РоШіса апй іИе ІЛсгаіпе, 1917-1957».
— №\у Уогк апсі Ьопсіоп, СоІшпЬіа ІІпіуегеігу Рге88, 1962.
«Чому Хвильовий?» — «СМОЛОСКИП», Ч. 24. Б., 1962,
травень-червень, стор. 1-2.
Ю. К. [Юрій Косач], Доктрина пристосування або М.
Хвильовий і фельдфебелі з «Нахтіґаля». — «За синім
океаном». Н. Й., 1962, листопад-грудень, стор. 22.
1963
Ашігшувпеп, С, Іпігойисііоп. — У кн.: «Тпе ІЛсгаіпіап
Роеія, 1189-1962». Зеїесіесі апсі Тгапвіаіеа» іпіо ЕпЈІІ8П Уегве
Ьу С. Н. Апсігизувпеп апсі ^аівоп Кігксоппеїі. Т., ипіуегаііу
оГТогопІо Рге88, 1963, стор. XXI.
Голубенко П., Хвильовий і Шпенґлер. — «Сучасність»,
ч. 5. Мю., 1963, стор. 53-70.
Гришко, В., «Москва сльозам не вірить». — Н. Й.,
1963.
Жданович О. [Штуль О.], Національна політика боль-
шевиків і національні процеси в Україні. — У кн.: «Збірник
доповідей студійної конференції УНО, ОДВУ, Зарево, чер­
вень 1963». Т., КЕ УНО, 1963, стор. 68.
Лавріненко Ю., Проза Миколи Хвильового в оцінці
американської критики. — «Листи до приятелів», кн. 5-6.
Ньюарк, 1963, травень-червень, стор. 22-23.
«Легкосиня даль». Ваплітянський збірник. Упорядку­
вання, редакція і примітки Юрія Луцького. — Н. Й., «Про­
лог», 1963, стор. 5, 6, 9-24, 26, 27, 41, 43, 44, 46^8, 61, 62, 91,
94, 114, 122, 133, 145, 148, 149.
Орест М., «Безсмертні». Збірник спогадів про М. Зеро-
ва, П. Филиповича і Драй-Хмару. — Мю., Інститут лі­
тератури ім. Михайла Ореста, 1963, стор. 49, 55, 63, 77, 84,
85, 89, 91, 94, 122, 155, 156, 170, 171, 178, 180, 181, 204, 245,
308, 315.
1964
«Історія української радянської літератури». Ред. Ко­
легія: Л. М. Коваленко, С. А. Крижанівський, Л. М. Но-
773 виченко, А. А. Тростянецький. — К., «Наукова думка»,
1964, стор. 65, 70, 71, 75-81, 125, 126, 498.
Килимник О., «Романтика правди». — К., «Радянський
письменник», 1964, стор. 97, 132.
Косинка Г., [Листи до В. Винниченка з 3. IV. 1927 і з 4.
II. 1928]. — У кн.: «Слово». Збірник 2. Н. Й., Об’єднання
українських письменників в екзилі «Слово», 1964.
Кравченюк О., Україніка західноєвропейськими мова­
ми від 1945 по 1962 рік (Бібліографічний огляд). — У кн.:
«Слово». Збірник 2. Н. И., Об’єднання українських пись­
менників в екзилі «Слово», 1964, стор. 339.
Ье\ууІгку) В., <Фіе Зощеіикгаіпе 1944-1963». — Кбіп-
Вегііп, КіерепЬеиег ипсі УУІІЗСП, 1964, стор. 129-131.
Ме., В., 1\ап І\йпо\уі. [Опов. М. Хвильового «Іван
Іванович»] — У кн.: «Вігіопагіо ІеПегагіо Вотріапі сіеііе
Ореге аррепсіісе». Том І. Мііапо, Уаіепііпо Вотріапі Есіі-
Іоге, 1964, стор. 491.
„На суд української еміграції. «.Націоналкомунізм-хви-
льовизм» та його пропаґатори». — У кн.: «Спілка Ви­
зволення України й Спілка Української Молоді». Спогади,
документи й матеріяли про діяльність. Збірник 2. Н. Й.-
Мю., Спілка Визволення України, 1964, 221 стор.
Шерех Ю., Хвильовий без політики. — У кн.: Юрій
Шерех «Не для дітей». Н. Й., «Пролог», 1964, стор. 53-64.
1965
Білецький О., «Зібрання праць у п’яти томах». — К.,
«Наукова думка», 1965-1966. Том 2, стор. 590; Том 3, стор.
16, 52, 229.
Зінкевич О., Молодь, українські комуністи й екстре­
місти. — «Смолоскип», ч. 6. Б., 1965, листопад-грудень,
стор. 1-4.
«Історія української літератури». — К., АН УРСР,
1965, стор. 79, 80, 125, 126.
774
«Українська Радянська Соціалістична Республіка». —
К., Головна редакція УРЕ АН УРСР. Том 17. 1965, стор.
140, 187, 559.
1966
Г. П. [Голубенко П.], Микола Хвильовий (Біографічна
довідка). — У кн.: Аркадій Любченко «Його таємниця».
Пар., «Вільна думка», 1966, стор. 59-67.
2іаЧіску, V., [Гасло про М. Хвильового]. — У кн.:
«81оупік ярівоуаіеіи пагоЛи 888Я». П., 1966.
Куліш В., «Слово про будинок „Слово»». — Т., «Гомін
України», 1966, стор 6, 7, 16-21, 25, 29, 35, 36, 55, 58-60, 62,
64-66. .,,
Любченко А., «Його таємниця». — Пар., «Вільна
думка», 1966, 67 стор.
Маланюк Є., 13 травня 1933 року; Вас. Еллан «Поезії»
з передмовою М. Хвильового. — У кн.: Євген Маланюк
«Книга спостережень». Том II. Т., «Гомін України», 1966,
стор. 380-386; 417-419.
Пундик Ю., «Український націоналізм». — Пар., На­
ціоналістичне видавництво в Европі, 1966, стор. 27, 28, 81.
Тарнавський О., «Туга за мітом». Есеї. — Н. Й., «Клю­
чі», 1966, стор. 104, 134, 136, 138-140.
«СН\уШу] Мукоіа». — У кн.: «81оупік врівоуаіеіи пагосіи
888К». Харгасоуаі коїекііу аиіоги росі уегіепіт і. Веску, М.
Огогсіу, М. Нгаїу а V. ДсШскепо. РгаЬа, «8УЄІ 8ОУЄШ», 1966,
стор. 186-187.
1967 • ,..
Голубєва 3., «Український радянський роман 20-их
років». — X., В-во Харківського університету, 1967, стор.
57, 58.
Зеров М., «До джерел». Історично-літературні та кри­
тичні статті. Передрук. — Стейт Коледж., Па., [Б. в.],
1967, стор. 5, 10-12, 15, 252-264, 268, 269, 271.
775 «.Історія Української РСР», т. 2. — К., «Наукова Дум­
ка», 1967, стор. 192, 220, 230, 300.
Неврлі М., д-р, Українська авангардна поезія. — У кн.:
«Український календар, 1967». Вар., Українське суспільно-
культурне товариство, 1967, стор. 76-81.
••••’. Онацький Є., Хвильовий Микола. — У кн.: «Українська
мала енциклопедія», кн. 16. Буенос-Айрес, УАП Церква в
Аргентіні, 1967, стор. 2000.
, Хвильовизм. — У кн.: «Українська мала енци­
клопедія», кн. 16. Буенос-Айрес, УАП Церква в Аргентіні,
1967, стор. 2002.
Струк Д., Розмова з томом Хвильового. — «Смоло­
скип», ч. 4. Б., 1967, стор. 12-13.
1968
Білецький О., «.Українська радянська література». Те­
орія літератури. Том 3. — К., Інститут літератури ім. Т. Г.
Шевченка, 1968, стор. 16, 52, 229.
Дзюба І., «Інтернаціоналізм чи русифікація?» — Мю.,
«Сучасність», 1968, стор. 82, 181.
Євдокименко В. Ю., «Критика ідейних основ українсь­
кого буржуазного націоналізму». — К., «Наукова думка»,
1968, стор. 265-274.
Лавріненко Ю., «Арабески» Миколи Хвильового. —
«Українські вісті», ч. 23. Н. У., 1968, 2 червня, стор. 3.
, Микола Хвильовий. — «Українські вісті», ч. 24.
Н. У., 1968, 9 червня, стор. 3.
, Побратимство великого відродження. — «Су­
часність», ч. 1. Мю., 1968, стор. 48-55.
Мірчук П., «Нарис історії ОУН». Том І. — Мю.-Лондон-
Н. Й., «Українське видавництво», 1968, стор. 12, 172, 173,
180, 193, 196-198, 216, 344.
Неврлі М., д-р, «Літературний ярмарок». — У кн.:
776
«Український календар, 1968». Вар., Українське суспільно-
культурне товариство, 1968, стор. 106-110.
Смолич Ю., Рассказ о непокое. Страницьі воспомина-
ний об украинской литературной жизни 20-30 годов.
ВАПЛИТЕ и я. — «Дружба народов», ч. 4. М., 1968, стор.
160-170.
, «Розповідь про неспокій». Частина перша. —
К., «Радянський письменник», 1968, стор. 34-37, 40, 42, 62,
65, 66, 70, 73-75, 85, 86, 88-98, 117-119, 123, 136, 139, 141-
144, 147.
Тростянецький А. А., «Шляхом боротьби та шукань».
Процеси ідейно-творчої консолідації письменницьких сил
Радянської України 1917-1932. — К., «Наукова думка»,
1968, стор. 24, 27, 149-182, 200-216, 226, 228.
Фещенко В., «Новела і новелісти». — К., «Радянський
письменник», 1968, стор. 26.
«Хвильовий, Микола Григорович». — У кн.: «Україн­
ський Радянський Енциклопедичний Словник». Том 3. —
К., Головна редакція УРЕ, АН УРСР, 1968, стор. 676.
1969
Коваль А., Відкритий лист. — «Сучасність», ч. 10.
Мю., 1969, стор. 102.
Майстренко І., «Сторінки з історії Комуністичної
Партії України». — Мю., «Сучасність», 1969, стор. 55-64,
70-72, 84, 98.
8., V., КНууГоуу. — У кн.: «Тпе Реп|»шп сотрапіоп Ю
Еигореап Іііегаїиге». №\У Уогк, МсОгаду-НШ Воок Сотрапу,
1969, стор. 427-428.
«Зіауопіс Епсусіореа’іа». ІоверЬ Коисек, егі. Уоі. 2. —
Роп \Уа&піп8Іоп, Кеппікаї РГЄЇЇ, Іпс, 1969, стор. 699-700.
Смолич Ю., «Розповідь про неспокій триває». Частина
друга. — К., «Радянський письменник», 1969, стор. 19, 20,
56, 153, 154.

Категорія: Микола Хвильовий. Твори в п'ятьох тома. ТОМ 5

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.