Репресоване «відродження» / Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник

ВІД УПОРЯДНИКІВ

Право на правду не записане в жодній конституції
світу. А тим більше воно й не гарантоване. Та якщо
замислитися, без гарантованого права громадянина на
правду будь-яке інше право (свободи слова, совісті, вулич­
них походів і демонстрацій, на працю, на житло тощо)
легко і непомітно може виродитися у свою протилеж­
ність. Адже писали на брамах сталінських концентрацій­
них таборів карбовані слова Молотова: «Ми живемо в та­
кий час, коли всі дороги ведуть до комунізму!» І це
мільйонами людей сприймалося не як зразок масового
тоталітарного божевілля, а як повсякденна норма.
Книга, яку ми вам пропонуємо, спрямована саме на
повернення нашому народові цього вистражданого права
на правду — правду про власну історію, права на правду
в творчості, у думках, у діях, у виборі друзів та авторите­
тів. Вона відкриває одну з найдраматичніших і найповчаль-
ніших сторінок нашої історії, розповідає про сумний шлях
українського «відродження» 20—30-х років, про розтоптані
ідеологічним блюзнірством і політичним геноцидом долі
багатьох кращих представників інтелігенції України, про
штучно сфабриковані політичні розправи над ними, їх
ідеями, працями, прагненнями і мріями.
5 Інтелігенція — це совість, жива, рефлексуюча душа на­
роду, це його пам’ять і проводир у майбутнє. І зовсім не
випадково сталінська тиранія свій перший удар, ще задов­
го до масової, кривавої вакханалії, спрямувала саме проти
неї. Саме тому ці втрати вперто множилися й тиражували­
ся системою. І досі вони чи не найболючіше даються
взнаки на кожному кроці розвитку суспільства і сприй­
маються як найбільший злочин проти нього.
Хоча, звичайно, розмір, характер і наслідки кожного
сталінського соціально-політичного злочину такі руйнівні,
що роблять надто умовною будь-яку спробу створити хоча
б приблизну пріоритетну шкалу непоправних історичних
втрат, задуманих і здійснених тоталітаризмом у комуніс­
тичній обкладинці.
Щоб цей жахливий театр абсурду ніколи більше не
повторився, щоб ніколи більше політичні погляди чи ху­
дожні смаки не могли розглядатися як підстава для
приниження чи звинувачення людини, щоб ніколи і ніхто
на нашій землі не міг назвати нікого страшними словами
«ворог народу», і з’явилася ця книга про страхітливі часи,
коли панували підлість і свавілля. Ми вирішили зібрати
розповіді про різні по розголосу, значенню і наслідках
політичні процеси — від справи «Спілки визволення Ук­
раїни» до розправи з науковим колективом заповідника
Асканія-Нова,— а також нариси про життєві шляхи вче­
них, письменників, конструкторів, поетів, режисерів, жур­
налістів та вчителів, що стали жертвами сталінського
беззаконня. Бо коли сприймаєш всю цю інформацію ра­
зом, як концентрований ковток правди про ще зовсім
недавнє минуле, більш рельєфнішими, відчутнішими ста­
ють ті страждання і випробування, які довелося пережити
нашому народові. Щоб зберегти його духовну скарбницю,
однаково мужньо віддавали своє життя і знаменитий поет,
і уславлений академік, і рядовий сільський вчитель. Всі
вони стали справжніми боронителями, ратоборцями на­
ціональної культури, людської духовності. За це всім їм —
наш низький, доземний уклін, вічна шана й повага нащад­
ків, добре слово і незгасаюча пам’ять.
А щоб чесні імена людей і їх справи стали відомими,
щоб вони не загубилися у присмерках десятиріч, свої
6 пошуки і дослідження автори — відомі письменники і пуб­
ліцисти, визначні вчені-дослідники, молоді журналісти та
історики-початківці — об’єднали у цій книзі. Ми сгіоді-
ваємося, що їхні нариси запам’ятаються вам, зачеплять за
живе. Бо в них зібраний трагічний життєвий матеріал,
який породжує гіркі роздуми, моральний біль і є таким
суворим звинуваченням недосконалостям світу та людсько­
му єству, що пройти повз нього спокійно і незворушно
навряд чи можливо.

Категорія: Репресоване «відродження» / Упоряд. О. І. Сидоренко, Д. В. Табачник

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.