СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Вступ

Книги треба читати повністю. Це, без сумніву, істина. Це аксіома. У зв’язку з цим твердженням може видатися нонсенсом видання дай­джесту. Навіщо вдаватися До такого рішення? Адже ніхто серйозно не порадить, ігноруючи вимоги програми, читати скорочені тексти. Проте може статися так, що на певний час з якихось причин потрібної книги (та ще й українською мовою) немає ні вдома, ні в бібліотеці, а до уроку слід підготуватися швидко. Тоді ця книга, не претендуючи на те, щоб замінити класичні оригінали, нівелюючи їх особливості, мас стати у пригоді хоч на перший час, щоб «увійти в тему», познайомити­ся із сюжетом та героями твору.

Літературні твори, зібрані у цій книзі, входять до програми для 10—11 (12) класів із зарубіжної літератури у сучасній школі. Тексти підібрано з урахуванням різних типів державних програм, призна­чених як для різних профільних класів, так і для загальноосвітніх шкіл.

Твори викладено так, що читач не тільки відстежує сюжет: завдяки уміло підібраним цитатам він дістає уявлення про авторський стиль, характери героїв, логіку їхньої поведінки тощо. На відміну від існу­ючих аналогів, у цій книзі кожен текст супроводжується інформаці­єю про письменників та їхні твори і максимально наближений до ав­торського, аби зберегти неповторний стиль, особливості відтворюваної епохи та періоду, коли твір писався. Скорочення текстів не спотворю­ють сюжетів, у книзі немає особистих оцінок — збережено суто сюжет­ний рух, авторські особливості мови, стилю, прийомів. Для цього ви­дання добиралися українські переклади творів, якщо такі існують.

Отож для багатьох абітурієнтів ця книга буде справжньою знахід­кою. Не менш цікавою вона може стати і для студентів, що готують­ся до семінарів, до майбутньої професійної діяльності вчителя, адже може допомЬгги швидко зорієнтуватись у сюжетних сплетіннях, аби приділити більше уваги дослідженню характерів, стилю тощо. Не зай­вою ця книга буде й для професійного вчителя, навантаження якого в сучасній школі дедалі зростає, майже не залишаючи часу для систе­матичного перечитування текстів, що так необхідно для підготовки до

 

ВСТУП

 

уроку. Книга є зручною й для роботи на уроці, тим більше, що, крім скороченого викладу прозових і драматургічних творів, повністю вмі­щує твори віршовані. Якщо в читача виникне потреба вивчити вірші напам’ять, то ця книга позбавить його від зайвих пошуків текстів, збе­реже час.

Напевне, комусь не до вподоби «заміна», неминучі нарікання щодо неможливості заміни класики переказами. Проте слід зазна­чити, що скорочений виклад змісту нерідко виконує роль своєрідної реклами. Досвід показав, що часом читання скорочених текстів час­то відігравало позитивну роль: у читача виникало зацікавлення кла­сичною літературою, бажання прочитати твір повністю.

Укладач сподівається, що широкий загал читачів, які скориста­ються цією книгою, оцінять її переваги та віддадуть належне її ко­рисності.

Примітка. Перелік текстів подано відповідно до програм, укла­дених такими авторами: Д. С. Наливайко, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук (науковий редактор); Ю. І. Ков- басенко, кандидат філологічних наук (керівник авторського колек­тиву); Н. О. Висоцька, В. І. Фесенко, доктори філологічних наук; Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, Н. О. Півнюк, кандидат педа­гогічних наук; К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, Л. В. Ковбасенко, вчи- телі-методисти зарубіжної літератури. Ці програми були створені на основі чинної програми із зарубіжної літератури для 5—11 класів 1998 (2003) років. Таким чином, книга придатна для широкого ви­користання.

 

Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.