СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

ГІЙОМ АПОЛЛІНЕР (Вільгельи Аполліиарій Костровицьний) (1880-1918)

Французький поет, представник авангардист-
ської поезії, який зробив спробу зблизити по-
езію з іншими видами мистецтва, зокрема жи-
вописом, створивши свої каліграми-віриіі у
вигляді малюнка (з 1914 року) та застосувавши
запозичений у кубістів принцип симультанеїз-
му — розгортання в одному часі й просторі зо-
вні не пов’язаних образів, сюжетів, мотивів, ви-
користовував також поетичний монтаж речей
і явищ, думок і вражень, що виникають у пли-
ні роздумів, з 1912 року відмовився від розді-
лових знаків. Перша збірка «Рейнські вірші»
(1902), а 1911 року був написаний цикл вір-
шів «Бестіарій, або Кортеж Орфея» (1911), по-
тім велика поетична збірка «Алкоголі» (1913). Друга велика поетична збірка
вийшла друком 1918 року «Каліграми. Вірші Миру та Війни» (1913—1916).
Автор прозових творів, зібраних у книгах «Єресіарх і К*» (1910), «Поет убі-
єнний» (1916), та літературно-критичних статей. Належно не оцінений су-
часниками, Аполлінер зацікавив наступні покоління. Його поезія дала витоки
новим течіям у світовій ліриці.

Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.