СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

АННА АХМАТОВА (Анна Андріївна Горенко) (1889-1966)

Російська поетеса, яка представляє неокласи-
ків, що на теренах Росії називалися акмеїста-
ми (були об’єднані у «Цех поетів»). У своїй ви-
тонченій, щирій ліриці з лише їй притаманною
своєрідною інтонацією відтворила надзвичай-
но широкий діапазон людських почуттів і пе-
реживань. Публікуватися почала з 1907 р. Ре-
волюцію сприйняла як неминучу розплату за
гріховність і свого життя, і життя свого поко-
ління. Складний життєвий і творчій шлях цієї
талановитої, неординарної людини. Вона пе-
режила «ідеологічну анафему» за свої буцім-
то «антирадянські» твори (ніжні ліричні вірші,

_                                            часом з мотивами суму, туги, приреченості),

довгий час писала «у шухляду», була виключена з лав письменницької орга­нізації. А. Ахматова — автор кількох віршованих збірників: «Вечір» (1912), «Вервиця» («Четки»), 1914, «Біла зграя» («Белая стая»), 1917, «Подорожник» (1921), «Anno Domini» (1922), «Перебіг часу» (1965) та літературно-критич­них статей, зокрема досліджень творчості 0. Пушкіна. Особливе місце у твор­чості А. Ахматової посідає поема-цикл «Реквієм», у якій трагічні події осо­бистого життя нерозривно переплелися з великою народною трагедією; це пристрасна розповідь про мученицьку долю свого народу.

Анна Ахматова є лауреатом італійської премії «Етна Таорміна» (1964) та почесним доктором літератури Оксфордського університету (1965). Світове визнання прийшло до Ахматової лише наприкінці життя.


Категорія: СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ: Мегадайджест: Російська та зарубіжна література. 10—11 (12) класи (Стислі перекази)

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.